Et utvalg ledet av tidligere Kripos-sjef Arne Huuse tar i en rapport om politisamarbeid med Pakistan til orde for nærmere gransking av de store pengestrømmene som går fra Pakistan til Norge. Det skriver Aftenposten.

I perioden fra 2004 og fram til juli i fjor ble det sendt 4,4 milliarder kroner fra Norge til Pakistan, mens det kom 170 millioner kroner tilbake.

- Mye tyder på at penger føres ut og deretter kan føres tilbake som «arv» eller lignende. Dette er det grunn til å se nærmere på, sier Huuse til Aftenposten.

Ifølge avisa kan politiet ikke utelukke at deler av beløpet som føres tilbake til Norge er hvitvaskede penger fra kriminell virksomhet. Flere personer i det kriminelle miljøet skal ha benyttet seg av metoden med å smugle ut penger tjent på kriminell virksomhet og hente dem tilbake som registrert overføring, for eksempel som påstått arv fra slektninger.