Indiske medier slår stort opp at Barnevernet i Norge har tatt barna til et indisk par som er bosatt i Norge.

Foreldrene Anurup og Sagarika Bhattacharya hevder at Barnevernet kom og tok sønnen (3) og datteren (1) i mai måned i fjor fordi «de ble matet med hendene».

I tillegg skal Barnevernet ha reagert på at barna sov i samme seng som foreldrene.

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen bistår de indiske foreldrene i barnevernssaken.

- Det er en indisk familie som er her fordi han jobber som geofysiker i Halliburton i Stavanger. Og så kommer Barnevernet inn og foretar en undersøkelse og tar ungene fra dem. Det som er spesielt i denne saken, er at de er indiske statsborgere. Da blir det litt konfliktfullt, sier advokat Svein Kjetil Lode Svendsen til Nettavisen.

Reaksjoner fra India
Hendelsen skal ha ført til at indiske myndigheter kontaktet norske myndigheter i et forsøkt på å få barna returnert til foreldrene sine.

India Today skriver at president Pratibha Patil har engasjert seg personlig, og bedt Det indiske utenriksdepartementet om å ta opp saken med norske myndigheter.

- India som stat, reagerer kraftig på dette. Foreldrene kommer fra en ressurssterk familie og har klart å engasjere opinionen og politikere, og presidenten i India (Pratibha Patil) har tatt opp dette, samt den indiske ambassaden i Oslo, sier Lode Svendsen.

- Den indiske ambassaden har lagt ut en kraftig pressemelding der de fordømmer det som har skjedd, sier Lode Svendsen.

«5. januar 2012 ble det tatt diplomatiske skritt overfor Den norske ambassaden i New Delhi, Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Oslo for å gjenta Regjeringens dype bekymring vedrørende beslutningen til det norske barnevernet til å atskille tre år gamle (MM) og ett år gamle (NN) fra deres biologiske foreldre og plassere dem i et fosterhjem med begrenset besøkelsesrett for foreldrene,»lyder pressemeldingen fra Det indiske utenriksdepartementet.

Les pressemeldingen her.

Skylder på kulturforskjeller
Foreldrene hevder i et intervju med indisk TV at det er kulturforskjeller som har ført til at Barnevernet handlet som de gjorde.

- De sa til meg: Hvorfor sover du og barna i samme seng? sier faren til den indiske TV-kanalen NDTV.

- Dette dreier seg om kultur. Vi forlater aldri barna i et annet soverom, sier faren.

Videre sier faren at Barnevernet reagerte på at foreldrene matet barna med hendene.

- Det å mate et barn med hånden er normalt i indisk tradisjon, og da moren matet med en skje så kan det ha vært en fase hvor hun ga for mye mat til barnet.

- De sier at vi drev med tvangsmating. Dette er i hovedsak kulturelle forskjeller, sier faren.

- Det er ikke korrekt
Barnevernssjef i Stavanger kommune, Gunnar Toresen, benekter at det er kulturforskjeller som er grunnlaget for omsorgsovertakelsen.

- Det er ikke korrekt at grunnlaget for barnevernssaken er hvordan barna mates eller hvor de sover. Barneverntjenesten bestrider at det er kulturforskjeller som ligger til grunn for omsorgsovertakelsen, opplyser barnevernsjef Gunnar Toresen til Nettavisen.

- Barneverntjenesten er utover dette avskåret fra å gi innsyn i grunnlaget for omsorgsovertakelsen. Vedtaket om omsorgsovertakelse er gjort av Fylkesnemnda for sosiale saker, som er tillagt domstolsmyndighet etter barnevernloven. Foreldrene har anket vedtaket inn for Tingretten, fortsetter Toresen.

- Gjort en helhetsvurdering
Advokat Lode Svendsen sier til Nettavisen at det var en helhetsvurdering som førte til at barna ble hentet av Barnevernet.

- Barnevernet har foretatt en helhetsvurdering og mener at omsorgen ikke er god nok i forhold til norsk standard, sier advokat Lode Svendsen.

- Stemmer det at barna ble hentet fordi de sover sammen med foreldrene sine og blir matet med hendene, Lode Svendsen?

- Det er familien som sier det. De to tingene som de drar fram, er ting som er påpekt av Barnevernet som negative. Men dette er to momenter i en helhetsvurdering, sier Lode Svendsen.

Foreldrene må reise tilbake til India 8. mars når farens arbeidstillatelse utløper, ifølge advokaten.

- Hva er status på saken, Lode Svendsen?

- Nå jobbes det først med å forhandle med Barnevernet med å få en løsning om at hele familien reiser tilbake til India, sier han.

- Hvis vi ikke får en løsning, så må Barnevernet søke om opphold på humanitært grunnlag. Dersom Barnevernstjenesten i Stavanger søker om dette, så vil det oppleves som svært fornærmende for India, sier han.