Arbeiderpartiet, SV og Rødt fremmer mistillitsforslag mot byråd Sylvi Listhaug (Frp) for hennes og byrådets håndtering av sykehjemsskandalen i Spania.

Så langt er 35 millioner kroner brukt på prosjektet som ble innledet senhøsten 2004 - uten noen synlige resultater.

Oslo kommune offentliggjorde før jul i fjor PricewatherhouseCoopers (PwC) granskings av sykehjemsbyggingen i den spanske byen Altea.

Der slås det blant annet fast at spanske advokater har fått overført 1,1 millioner kroner i forbindelse med tomtekjøpet, noe en e-post antyder at dette kan dreie seg om «svarte penger». Videre var tjenester som er kjøpt inn i forbindelse med prosjektet i strid med anbudsregler og kommunens eget reglement.

Rapportens hovedkonklusjon er at «Oslo kommunes økonomiske interesser ikke ble tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet.»

Les: Her skulle det stått et sykehjem
Les også: - Galskap å bare gå videre

- Feil på feil
Mistillitsforslaget fremmet i onsdagen bystyremøte fra Ap og SV må ha støtte fra Venstre for å få flertall.

- Kommunerevisjonens rapport om Spaniaskandalen er knusende. Det er begått feil på feil, og byråden har ikke overholdt sin plikt til å informere bystyret om problemer, sier nestleder i finanskomiteen, Trond Jensrud (Ap).

- Kommunerevisjonen fastslår at byrådet har ført bystyret bak lyset når det gjelder informasjon om framdriften i prosjektet. Når Sylvi Listhaug deltar på møter, reiser til Spania og involverer seg så sterkt i Frps prestisjeprosjekt, så må hun også ta ansvaret for at bystyret ikke blir skikkelig informert, sier SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn.

- 35 millioner - og en sten
- Byrådet har brukt 35 millioner kroner uten annet resultat enn en grunnstein på en landbrukstomt i Altea i Spania, sier Trond Jensrud.

- Hva forventer du skjer videre med Listhaug nå?

- Nå blir dette behandlet på neste bystyremøte. Jeg må si det er forunderlig hvis det ikke får følger for henne. Her er det snakk om både mangelfull og feil informasjon, sier Jensrud til Nettavisen.

- Opp til Venstre
- Slik saken står i dag er 35 millioner kroner kastet ut av vinduet, sier Jensrud - som nå håper på støtte fra Venstre.

- Denne saken er usedvanlig godt dokumentert. Det er godt dokumentert at Listhaug har vært ekstremt delaktig i prosjektet. Derfor rettes forslaget mot henne, selv om Omsorgsbygg ligger formelt under byutviklingsbyråden, forklarer Jensrud.

- Hun har prøvd å gjøre dette til en formaloppgave, noe denne kommunerevisjonen blankt avviser, sier Jensrud.

- Svekker omdømmet
SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn er helt enig:

- Kommunerevisjonen fastslår at byråd Listhaug ikke hadde grunnlag for å hevde at bystyret var informert om framdriften i prosjektet gjennom Årsmeldinger og Tertialrapporter, slik de hevdet på bystyrets høring om saken, sier Knut Even Lindsjørn.

Arbeiderpartiet og SV mener Oslo kommunes omdømme igjen er svekket.

- Folk skal ha tillit til Oslo kommune. Innbyggerne skal være trygge på at fellesskapets penger blir brukt fornuftig. Det er ikke tilfelle her. Det må Listhaug ta ansvaret for, understreker Jensrud og Lindsjørn.

Listhaug:- Ikke mitt ansvar
Listhaug sier til Nettavisen at hun tar dette med stor ro:

Les også: - Jeg trekker meg ikke

- Kommunerevisjonen slår klart fast at det formelle ansvaret ligger under en annen byrådsavdeling - byrådet for byutvikling. Det beyr at det er byutviklingsbyråden som har hatt det formelle ansvaret for å følge opp Omsorgsbygg i denne saken, ikke jeg.