Gå til sidens hovedinnhold

Mobbekampanje fra Bondevik

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) stiller seg i bresjen for en kampanje mot mobbing i arbeidslivet. Se Bondeviks nyttårstale på web-tv .

Selvmord med bakgrunn i mobbing på jobben krever flere liv enn arbeidsulykker, og dette mener Bondevik det må bli en slutt på.

I sin nyttårstale fortsetter statsministeren sitt engasjement mot mobbing og undergraving av menneskeverdet. I fjor rettet han oppmerksomheten mot mobbing i skolen, og her er det oppløftende resultater. Nå er det situasjonen i arbeidslivet som settes i fokus.

–Om lag 200.000 voksne blir utsatt for mobbing på jobben, halvparten av dem daglig. Arbeidstilsynet mener at selvmord med bakgrunn i mobbing forekommer hyppigere enn dødsulykker på norske arbeidsplasser. Vi snakker kanskje om 100 slike ulykkelige hendelser i året. Trakassering på arbeidsplassen er forakt for menneskeverd og likeverd, sa Bondevik.

Statsministeren vil at partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og regjeringen skal utarbeide konkrete tiltak mot mobbing og trakassering.

–På nyåret vil vi møtes for å drøfte dette. Mye gjøres, men vi kan gjøre mer. Alle må kunne kjenne seg trygge og verdsatt på arbeidsplassen, sa statsministeren på det nye årets første dag.

Rød tråd
Det enkelte menneskets verdi og samfunnets ansvar for å bedre det Bondeviks kaller menneskevernet, gjennomsyrer årets nyttårstale. Det er en indre sammenheng og konsekvens i statsministernes tanker om disse spørsmål, enten det dreier seg om forhold ute eller hjemme, hjelp til jordskjelvofrene i Iran eller til nedkjørte rusmisbrukere i norske storbyer.

–Et menneske er verdifullt uavhengig av den såkalte nytteverdien for samfunnet. Vi holder så lett avstand til dem som sitter sammensunket på et gatehjørne. Det er mye angst i våre holdninger. Hvis vi våger å komme tettere på hverandre, vil vi se og forstå hverandre bedre. Skal jeg hjelpe et menneske, må jeg komme tett på, sa statsministeren. Han lovet at det skal bli bedre tilbud i rusomsorgen ved de reformer som trår i kraft ved årets start.

–Vi bygger ut helsetilbud med lav terskel. Russkadde skal lettere få behandling og gjenvinne helsen, forsikret statsministeren. Han lovet også en opptrapping av innsatsen for mennesker med psykiske lidelser.

–Dette tilbudet har vært forsømt i mange år. En bedre hverdag for dem med psykiske lidelser er et hovedmål for regjeringen. I år vil staten bruke 3,3 milliarder mer enn da planen startet i 1998. De som sliter, skal regne med vår hjelp.

Forplikter
Bondevik innledet sin nyttårstale med å vise til at Norges syn på hvert menneske som unikt, forplikter i krisesituasjoner som i Iran. Fjernsynet bringer grusomme bilder av en far som bærer ut sin døde, fire år gamle datter. Men også en gledestrålende far som ved et mirakel har fått tilbake sin tre år gamle sønn, gravd fram i live og uskadd fra ruinene.

–Kontrasten mellom de to farsansiktene er slående. En gråter av sorg, en stråler av glede. Men ansiktene vitner om det samme. Hvert menneske er unikt, vi er alle like verdifulle, sa Bondevik.

Et slikt menneskesyn forplikter, mener statsministeren, og Norge står derfor i fremste rekke i internasjonalt hjelpearbeid. I pakt med en humanitær tradisjon bidrar Norge med rask og omfattende nødhjelp.

–For meg er det noe som blir mer og mer viktig når jeg skal gjøre mine personlige valg, og når jeg som statsminister skal være med på å forme vår felles framtid. Jeg vil formulere det slik: Ethvert menneske har rett til å oppleve seg selv som enestående og verdifullt.

En håndfull godhet
Bondevik mener at de største gledene i livet sjelden eller aldri kan måles i penger. Det er de gratis gleder som virkelig teller, dem vi får ved å gi, ved å dele, ved å vise omsorg.

–Et godt liv innebærer ikke å få dekket alle sine behov umiddelbart. Man lever et godt liv når man klarer å leve med både innfridde og uinnfridde behov, og ikke stirre seg blind på alt som er utenfor rekkevidde, sa Bondevik.

Og gjorde den svenske revystjernen og livsfilosofen Hasse Alfredssons ord til sine: «Jeg tror på en håndfull godhet».

Statsministeren takket avslutningsvis kronprinsen for å ha gått inn som regent under kongens sykdom og uttrykte glede over at legene har erklært kongen frisk.

PS! Bondevik rotet med EU-utvidelsen
I sin TV-overførte nyttårstale kom statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) i skade for å rote med tidspunktet for EU-utvidelsen.

–Neste år utvides EU med ti nye land, sa Bondevik i talen som ble overført på NRK og TV 2 første nyttårsdag. Det er feil. EU-utvidelsen skjer i år.

Årsaken til glippen er trolig at statsministeren leste inn talen dagen før nyttårsaften, altså i fjor. Og til Bondeviks trøst kan det nevnes at tidspunktet var korrekt i teksten som løp over fjernsynsskjermen.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken