Vepsearten geithams (Vespa crabro) er funnet i Eidskog i Hedmark og i Trøgstad i indre Østfold. Dette er de første funnene av Europas største veps i Norge siden 1911, og Artsdatabanken kaller oppdagelsen en biologisk sensasjon. I Norsk rødliste 2006 er arten oppført som regionalt utdødd.

Mer gift enn vanlig
- Det er svært gledelig dersom en art vender tilbake etter å ha vært utdødd i så mange år. Det vil bli spennende å følge geithamsbestandens utvikling, sier entomolog Lars Ove Hansen ved Zoologisk museum til Nettavisen.

Den er en del større enn de vepsene vi er vant til, og inneholder derfor noe mer gift. Den regnes derimot som noe mindre aggressiv, og utgjør således en mindre trussel.

Vepsen gjenkjennes av et rødbrunt felt over hode og bryst og kan bli godt over tre centimeter lang.

Den har normalt tilhold i ulike typer edelløvskog, i kulturlandskap med trær, hagemarksskoger samt parker og alleer. Tidligere strakk utbredelsen seg rundt Oslofjorden og langs kysten sørover til Risør.

Sørnorsk særing
Hansen tviler på at insektnykomlingen vil bre seg ut over hele landet.

- Dette kommer nok til å forbli en sørnorsk særing. Den er avhengig av et varmt klima, sier han.

Det er uvisst hva som førte til at vepsens forsvant fra Norge i 1911, men Norge er helt på nordgrensen av vepsens naturlige utbredelsesområde, og mindre variasjoner i klima kan være nok til at slike arter forsvinner.

- Det er naturlig å anta at klimaendringer kan være en årsak til denne tilbakekomsten, sier Hansen.

Han tror ikke kjempevepsen vil påvirke den norske fauna nevneverdig.

- Det er vanskelig å være bombastisk så tidlig, men den vil neppe skape noen endringer som er verdt å nevne, sier han.

Ber publikum om hjelp
Vepsen som er funnet i Østfold er en hann, noe som styrker teorien om at en reetablering av en norsk bestand. Hannene forflytter seg normalt ikke over lange distanser. Det er derfor lite sannsynlig at de aktuelle dyrene har kommet over fra Sverige, der vepsen har hatt tilhold i lange tider.

Geithams er i Norsk rødliste 2006 oppført som regionalt utryddet, og i tidligere utgaver av norsk rødliste som utryddet.

Nå tror Artsdatabanken at vepsen er i ferd med å bygge opp en ny bestand i Norge, og artens rødlistestatus vil etter alt å dømme endres når en rødlisten skal revideres i 2010. Publikum inviteres til å hjelpe Artsdatabanken med å lokalisere nykomlingens tilholdssteder, gjennom å sende inn døde eksemplarer til Naturhistorisk museum i Oslo.