Den 34 år gamle moren skal gjennom et år ha tatt for seg av klassens konto, skriver Adressa. For snart tre uker siden ble kvinnen anmeldt og i neste uke må hun møte i Trondheim tingrett.

34-åringen er mor til en elev på en ungdomsskole i Trondheim. Hun er tiltalt for underslag av til sammen 86.870 kroner.

- Det står i anmeldelsen at kvinnen er konfrontert en rekke ganger. Redegjørelsen hun skal ha gitt, påstås å være beheftet med feil og mangler, og kontoen skal være tom, sier politioverbetjent Geir Denstad til avisen.

20. januar ble tiltalte innkalt til et møte ved skolen, men hun møtte ikke opp. Et rekommandert brev er sendt i posten, men ble ikke hentet. På et møte 29. januar skal hun ha erkjent at pengene er borte og skal da ha gitt en forklaring om hvor pengene har tatt veien.

Pengerotet er et rent foreldreanliggende, mener rektor ved skolen.

– For tiden er praksis at lærere ikke deltar på klassetur. Vi har derimot engasjert oss for å beskytte eleven, men så langt har vi ikke registrert at eleven har vært utsatt for ubehageligheter, sier rektor.