I årets 10 første måneder - fra januar til og med oktober - ble det startet bygging av 26.746 boliger i Norge. Dette er en økning på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2006.

Ser man på størrelsen på boligene, så økte den også. Bruksarealet på de igangsatte boligene økte med 5,1 prosent, til nær 3,4 millioner kvadratmeter.

Mot rekord
«Dersom denne veksten holder seg ut året, vil det bli påbegynt over 34.000 nye boliger i 2007. I 2006 var det tilsvarende tallet 33 300», skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin pressemelding.

Tabellen nedenfor viser antall igangsatte boliger per år de siste 10 årene.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 estimert

19.646

20.492

23.550

25.266

22.980

23.177

24.999

31.608

33.314

34.000

I 1983 ble det igangsatt hele 31.500 boliger, før en kraftig nedgang fulgte, og man var nede i 15.600 boliger i bunnåret 1992.

Les mer om eiendom i Nettavisen.

I oktober 2007 isolert, ble det igangsatt 3179 boliger. Dette er vel 11 prosent færre en i oktober i fjor. Men månedstallene varierer ganske mye, og også i andre enkeltmåneder i 2007 har det vært igangsatt færre boliger enn i tilsvarende måned i 2006.

Akershus topper
Akershus og Rogaland hadde høyest igangsetting av boliger i perioden fra januar til oktober, med henholdsvis 4009 og 3.255 boliger. Akershus hadde også størst økning i antall igangsatte boliger med 1.097 – tilsvarende en vekst på hele 37,7 prosent – sammenlignet med samme periode i fjor.

Innenfor hyttebygging er det fortsatt stort trykk, skal en tro tallene fra SSB. Det totale bruksarealet på igangsatte hytter var nesten 11 prosent høyere i perioden januar til oktober 2007, enn i tilsvarende periode i 2006.