Oslo (NTB-Petter Bøifot og Anne Marjatta Gøystdal): Fremskrittspartiets Per Sandberg gir regjeringen ett år på å sende mulla Krekar ut av landet. Justisdepartementet kan ikke love noe.

Mulla Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar etter å ha sonet ferdig sin dom. Advokaten hans, Brynjar Meling, sier klienten skal tilbake til hjemmet sitt i Oslo.

– Dette er ikke noe hokus pokus. Han løslates etter vanlig endt soning og går tilbake til det han har drevet med hele tiden; studier innen islam, sier advokaten til TV 2.

Frps nestleder Per Sandberg og partifelle Jan Arild Ellingsen krever at Krekar skal utvises.

– Denne regjeringen har lovet at Krekar skal sendes ut. Vi har jobbet med diplomatiet, og vi skal nå holde det vi har lovet, sier Sandberg til NRK. Han mener saken bør la seg løse innen utgangen av året.

Jobber med saken

Det vil ikke Justisdepartementet si noe sikkert om. Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) sier man har jobbet med mulige løsninger på både kort og lang sikt, men vil ikke gå inn på detaljene.

– Vi har jobbet med denne saken i lengre tid, vi har jo visst om løslatelsen. Men jeg ønsker ikke å si noe om hvor nær vi er en konklusjon, sier Kallmyr til NTB. Han vil heller ikke si om det iverksettes noen spesielle tiltak rundt 58-åringen når han løslates.

Krekar ble i desember 2012 dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere. Han ble også dømt til å betale 130.000 kroner til de fornærmede.

Krekar ble imidlertid frikjent for oppfordring til terror, tiltalens alvorligste punkt.

På bakgrunn av at Krekar anses som en trussel mot rikets sikkerhet, ble det vedtatt at han skulle utvises fra Norge i 2003. I 2007 bekreftet Høyesterett vedtaket, men ettersom Krekar risikerer dødsstraff i Irak, kan ikke Norge sende ham dit uten å bryte menneskerettighetene.

Kritiske i opposisjon

Siv Jensen uttalte før Frp kom i regjering at Krekar ikke skulle gå rundt som en fri mann etter endt soning. Men under regjeringsforhandlingene på Sundvollen høsten 2013 kunne verken Erna Solberg (H) eller Jensen garantere at de ville sende Krekar ut av landet.

– Jeg har full tillit til at Frp som et ansvarlig politisk parti vil følge både norske lover og internasjonale forpliktelser, også når det gjelder mulla Krekar, sier Meling.

Statssekretær Jøran Kallmyr vil ikke kommentere om det er en belastning for regjeringen å bli konfrontert med tidligere uttalelser i saken. Han tror ikke Frp taper troverdighet.

– Jeg tror det er viktig for alle parter at Norge framstår som den rettsstaten vi faktisk er. Hvis man skal gjøre et slikt tiltak, så må det være hjemmel for det, sier Kallmyr.

Bokplaner

Krekar har tidligere sagt at han ønsker å forlate Norge, men det er altså foreløpig ikke klart når det eventuelt vil skje.

– Han vil reise når forholdene ligger til rette for det. Per nå har han verken reisedokumenter eller noe sted å reise til, sier Meling.

Ifølge advokaten har Krekar derimot bokplaner.

– Han har skrevet manuskripter til flere bøker, som sikkert blir publisert når han løslates. (©NTB)