Gå til sidens hovedinnhold

Munch-dokumenter til Høyesterett

Påtalemyndigheten vil ikke gi ut de hemmelige Munch-dokumentene, og håper nå på støtte fra Høyesterett.

Siste ord er ikke sagt før forsvarerne i Munch-saken eventuelt får innsyn i forhandlingene som Knut Storberget mener han ikke kjenner til - forhandlingene mellom blant annet David Toskas forsvarer Øystein Storrvik og Riksadvokaten som førte til at Skrik og Madonna kom til rette.

Nettavisen har tidligere skrevet at det eksisterer en avtale mellom kriminelle og påtalemyndigheten. Avtalen ble forhandlet fram av David Toskas advokat Øystein Storrvik. Forsvarerne i Munch-saken mener at disse dokumentene vil vise at deres klienter ikke har hatt den sentrale rollen i ranet av Munch-maleriene som påtalemyndigheten har tiltalt dem for.

- Har noe å skjule

- Jeg vet ikke hva det er med påtalemyndigheten i saken, men det kan virke som om de har noe å skjule som de ikke vil skal komme fram, sier en oppgitt advokat Sverre Næss til Nettavisen.

- Lagmannsretten har enstemmig kommet til at dokumentgene kan ha avgjørende betydning for skyldspørsmålet og straffeutmålingen for tre av de tiltalte. Nå begynner hovedforhandlingen å nærme seg, og vi må ha tid til å forberede saken. Hvis dette fortsetter må vi be om å få saken utsatt, sier Næss.

Påtalemyndigheten påkjærer avgjørelsen fra lagmannsretten om å utlevere de hemmelige Munch-dokumentene

Tidligere denne måneden avgjorde Borgarting lagmannsrett at forsvarerne i Munch-saken skal ha innsyn i de mye omtalte hemmelige dokumentene. Lagmannsretten mener at dokumentene kan ha betydning for skyldspørsmålet og straffeutmålingen når Munch-saken starter i februar. Les egen sak.

- Ikke betydning for saken
Nå har statsadvokaten i Oslo påkjært avgjørelsen til Høyesterett.

- Vi er uenige i det skjønn som lagmannsretten utøver. De har foretatt en konkret vurdering av om de dokumentene som er omtvistet har betydning for dommens innhold for de tiltalte i saken, og kommet til at det kan ha en slik betydning. Det er vi uenig i. Vi mener at dokumentene ikke har en slik betydning – verken for skyld eller straff, sier politiadvokat Morten Hojem Ervik til Nettavisen.

Hojem Ervik sier at spørsmålet om de hemmelige dokumentene forhåpentligvis er avklart før saken starter i Borgarting lagmannsrett 20. februar, men at det uansett ikke vil være nødvendig med en utsettelse av saken.

- Vi håper at spørsmålet vil bli avklart før hovedforhandling, men starter vi før det er avklart anser vi ikke det som noe problem. Ankesaken skal vare i 6 uker så vi har god tid underveis, og de omtvistede dokumentene er ikke særlig mange, så det vil ikke ta lang tid å sette seg inn i dem, sier han.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler