Oslo (NTB): En ny måling viser store forekomster av den kreftfremkallende gassen radon på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Målingene ble utført i flere av bygningene til Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO) før sommeren, skriver studentavisen Universitas.

Statens strålevern anbefaler å iverksette tiltak hvis radonverdiene overskrider 100 Bq/m³. Den høyeste målingen på Naturhistorisk museum var på over 9.000 Bq/m³.

Arbeidstilsynet reagerer sterkt på de høye forekomstene av radon, og mener at UiO bryter arbeidsmiljøloven.

- Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her har man latt folk jobbe under høy radoneksponering. Det er et ganske grovt brudd på arbeidsmiljøloven, sier sjefingeniør i Arbeidstilsynet, Arnfinn Ruud.

Radonproblemene ved Naturhistorisk museum er ikke nye. I 2004 ble det i forbindelse med renoveringen av hovedbygningen gjort målinger som påviste mye radon. Tiltak ble iverksatt og nye målinger i 2008 friskmeldte de aktuelle bygningene.

Men verken i 2004 eller 2008 ble det utført målinger i palmehuset og driftsbygningen, som er bygningene med høyest radonverdier i årets måling.

UiO iverksetter nå en rekke tiltak for å gjøre noe med radonproblemet. Blant annet får alle ansatte muligheten til å snakke med lege eller sykepleier. (©NTB)