Gå til sidens hovedinnhold

- Muslimer er de nye jødene

Internettdebatten om muslimer avslører voldsomme følelser mot muslimer. Forsker trekker paralleller til jødenes situasjon før andre verdenskrig.

Mange artikler, på Nettavisen og andre steder, viser at en del mennesker er sterkt kritiske til muslimer.

Dette kommer fram i kommentarfeltene, hvor kommentarene ofte vinkles på muslimer og islam, av og til uten at saken trenger å ha noe med islam å gjøre i utgangspunktet.

Lars Gule er forsker ved Høgskolen i Oslo, og har forsket mye på islam og det flerkulturelle samfunn. Han mener en del oppslag om muslimske land og ekstremister får en naturlig reaksjon.

- Det er mange ting ved muslimske land og fundamentalister som vekker sterke følelser hos nordmenn. Terror, vold, steining, dødsstraff for frafallenhet og så videre. Dette er ting som med rette vekker harme blant mange nordmenn, sier Gule.

- Send muslimene hjem
Eksempel på noen av de litt mildere kommentarene er slike som «Tore Hansen» sin, under «Dette er verdens beste land», om Finland, forrige uke:

«Finland, Luxenburg og Sveits har nesten ingen innvandrere, ihvertfall ikke muslimer. Australia har lite muslimske innvandrerer, noen grupper lebanesere som lager bråk, men de fleste er bura inn. For hver 100.000 innvandrere Norge hadde sendt hjem, hadde vi økt en plass på pallplasseringene.

Sosialiststaten har trøkt Nore ned i søla.»

«W Karlsen» skrev dette under saken «3,5 millioner barn i fare», en sak om at pakistanske barn, uten massiv hjelp, kan dø av vannbårne sykdommer etter flomkatastrofen:

«Er du muslim har du førsteretten til alt, ellers blir det hellig krig.»

Voldsomme kommentarer
Mange kritiserer muslimer for å stå bak mange kriminelle handlinger. Og ifølge Dagsavisen er en tredjedel av de innsatte i norske fengsler muslimer, mens det bodde 163.000 muslimer i Norge i 2008, eller 3-4 prosent av befolkningen.

Allikevel er det et godt stykke fra en saklig debatt om årsaken til slike ting, til ytringer som «Du kan holde kjeften på deg selv din MUSLIM hore, ta med pikkpakket dit og flytt ned til i Iran med deg,» som ble skrevet under saken «Må bombe Iran innen én uke».

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skrev om problematikken i sin spalte onsdag forrige uke, og skrev blant annet:

«Den norske internettdebatten blir bedre og bedre. Men på et punkt henger det fortsatt igjen mye grums: I debatten om innvandring generelt og muslimer spesielt.»

Stavrum mener det er viktig å kunne debattere islam og muslimer som alt annet, men at det ikke må bikke over i rasistisk hets.

«Det er bra med en kritisk diskusjon om islam[...]Men derfra til å akseptere hat mot en gruppe personer kun fordi de har en religiøs tro, er uaktuelt.»

- Skremmende likt jødene
Lars Gule mener at reaksjonene blir såpass sterke fordi følelsene trumfer fornuften.

- Problemet med slike reaksjoner er at nyansene forsvinner når følelsene tar overhånd. Mange leter med lupe etter tegn på at islam er «ondskapens religion», og den som leter finner, sier han.

Gule trekker en parallell til hvordan jødene hadde det i tiden opp mot andre verdenskrig.

- Samfunnet forandrer seg hele tiden. Mange er redde for forandring, og da er det lettere å rette frustrasjonen mot andre mennesker heller enn de økonomiske, politiske og sosiale kreftene bak. Selv om det er vesentlige forskjeller, er det også en del skremmende likheter mellom muslimenes rolle i dag, og jødenes i første halvdel av 1900-tallet, sier Gule.

Hijab-symbolikk
Fredag forrige uke ble det kjent at Likestillingsnemnda går inn for å tillate bruk av hijab i politiet, da de mener et forbud er i strid med både diskrimineringsloven og likestillingsloven.

Hijabdebatten som raste for et halvt års tid siden viste også at islamrelaterte saker vekker et veldig engasjement og til tider raseri blant deler av det norske folk.

Lars Gule tror hijaben er så omstridt nettopp fordi den er så synlig.

- Den er et synlig symbol på det som er annerledes med islam. Mange er altså kritiske til islam, og hijaben er en synlig og lett angripelig hoggestabbe for denne skepsisen, sier Gule.

Han synes allikevel det er et paradoks at akkurat hijaben ses på som så annerledes.

- Det er ikke mange år siden skautet var utbredt i norsk kultur, så det som har blitt et symbol på det som er annerledes, er jo egentlig ganske likt vår egen kultur, påpeker Gule.

De ekstreme stemmene dominerer
Gule mener, i likhet med Stavrum, at islam skal kunne debatteres og kritiseres, og har selv gjort det offentlig ved flere anledninger. Han mener vi ser en uheldig polarisering av debatten.

- Det at de fleste som har ytret seg kritisk til islam-relaterte temaer blir stemplet som fremmedfiendtlige, har gjort at debatten har blitt veldig polarisert. Igjen sitter de ekstreme, islamofobe rasistene. Da blir det naturlig nok høy temperatur på debattene, sier han.

Kommentarer til denne saken