Nazneen Khan-Østrem er selv muslim og kjenner godt til den problemstillingen Aps nestleder Hadia Tajik (31) blir møtt med.

Tajik er gift med en ikke-muslim, nordmannen og Høyre-politikeren Stefan Hegglund. Også Khan-Østrem er gift med en nordmann, og for henne har det vært helt uproblematisk.

Hun mener at det rett og slett ikke er riktig det som Hege Storhaug og Human Rights Service sier - at det er umulig for en muslimsk kvinne å gifte seg med en ikke-muslimsk mann.

- Jeg opplever ikke noe problem med det, sier Khan-Østrem, som er forlagsredaktør i Aschehoug og tidligere NRK-programleder, til Nettavisen.

Hun tar nå Tajik i forsvar, etter at flere islamkritikere den siste tiden har stilt spørsmål ved Ap-toppens ekteskap med en ikke-muslim.

- Det har jo etablert seg en sannhet om at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med menn som ikke er muslimer, og at man må konvertere om man vil gifte seg med en muslimsk kvinne, sier hun, og slår tilbake:

- Men det er jo bare å vende blikket ut av Norge og der vil man se at at de siste årene har kommet mange tilfeller der muslimske kvinner har giftet seg med en kristen eller en jødisk mann. Det ser jeg på som en helt naturlig utvikling i vår globaliserte tidsalder, at folk møtes og finner kjærligheten.

- Har Tajik forlatt islam eller har ektemannen konvertert til islam? Eller mener Tajik at islam tillater at muslimske jenter og kvinner gifter seg ut av islam?, spør blant annet den muslimske kvinnen Jeanette i en blogg publisert på nettsidene til organisasjonen Human Rights Service.

Les bloggen også i Nettavisen

Gunnar Stavrum: Må Hadia Tajik svare på private spørsmål?

Hege Storhaug: Åpent brev til Hadia Tajik

- Har ikke vært noen konflikter
Khan-Østrem er født i Nairobi i Kenya, og vokste opp i Storbritannia og Norge. For tolv år siden giftet hun seg med journalisten Olav Østrem.

- Vi hadde en borgerlig vielse i Oslo, og hadde ingen religiøse ritualer. Det var ikke jeg interessert i, sier hun.

Selv møtte hun ingen motstand mot ekteskapet i sin egen familie.

- For mine foreldre var det ikke et ønske om at mannen min skulle konvertere, men det viktigste var at vi hadde et felles verdigrunnlag. Det har ikke vært noen konflikter rundt dette, forteller Khan-Østrem.

Nå har paret to barn, som hun mener oppdras til en stor forståelse.

- Nå er verken mannen min eller jeg spesielt praktiserende mennesker, så vi har ikke møtt på de enorme utfordringene. Men mine barn føler seg like hjemme i en kirke som en moské. Barna høster bare positive frukter av dette, de er kunnskapsrike både om kristendom og islam, sier hun.

Gunnar Stavrum: Må Hadia Tajik svare på private spørsmål?

- Veldig konservativt i Norge
Den tidligere høgskolelektoren i journalistikk, erkjenner samtidig at dette er et komplekst tema, der tradisjoner fra hjemlandet spiller en stor rolle.

- Jeg er britisk statsborger og er oppvokst i Storbritannia, så vi er veldig fristilte i forhold til hvordan jeg kan tenke meg de tradisjonsrike innvandrermiljøene i Norge er. Det pakistanske miljøet i Norge er veldig konservativt, så derfor kan jeg tenke meg at noen kan bli forundret over at Hadia har giftet seg med en nordmann, sier hun.

Hun sier at det for enkelte familier kan være helt utenkelig at datteren gifter seg med en mann som ikke har samme religion som henne.

- Men det man ser nå, fordi det kommer flere imamer som tenker annerledes rundt det med religion, så åpner de opp for en helt annen forståelse for det med ekteskapsinngåelse, sier Khan-Østrem.

I Storbritannia, landet hun har vokst opp i, er det nå over 20.000 ekteskap mellom personer med ulike religioner.

- I Storbritannia finnes det progressivt muslimsk miljø hvor det er en imam som vier muslimske kvinner og kristne menn. Imanen Taj Hargey mener helt eksplisitt at det ikke står noen sted at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med kristne eller jødiske menn. Han er en muslim som utfordrer konservative fortolkninger av islam og vinner stadig terreng for sitt syn, sier hun.

- Gjør det ut av uvitenhet
Khan-Østrem forteller at hun også i Norge møter på stadig flere muslimske jenter som sier de er gift med ikke-muslimske menn.

- Men om mennene har konvertert eller ikke, det spør jeg ikke om, for det er en privatsak, mener hun.

- Forstår du at det stilles spørsmål ved Tajiks ekteskap?

- Jeg forstår at det stilles spørsmål. Det gjør man mer ut av uvitenhet om at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med norske menn. Men hvis du vender blikket ut mot de progressive lærde, vil du finne ut at dette er et problem de ser på med et åpent sinn og takler. Det er viktig at muslimer og ikke-muslimer erkjenner at dette også er en side ved islam, og ikke bare lar konservative tolkninger dominere, sier Khan-Østrem.

Hun mener Tajik uansett ikke har noen plikt til å svare om sitt ekteskap.

- Paradoksalt nok er det Human Rights service, som er opptatt av muslimske kvinners rettigheter, som står bak. Det burde heller være noe de applauderer framfor å stille spørsmål med det, som et eksempel på at muslimske kvinner har frihet til å gjøre som de vil. Men med dette spiller de på lag med de konservative, og det er litt trist, sier hun.

- Viktig at de ikke lar seg utnytte
Hun mener Tajik heller bør trekkes fram som et forbilde.

- Jeg blir oppgitt av at vi hele tiden går inn i de samme banale debattene, i stedet for å løfte blikket og se de mer positive endringene i innvandrermiljøene, at det finnes mange gode forbilder i dag, som Hadia Tajik, at man kan nå langt og ha et godt liv. Jeg synes kritikerne som er med på å skape en uro om dette, gjør hele samfunnet en bjørnetjeneste i forhold til innvandring og religion, sier Khan-Østrem.

Forlagsredaktøren sier samtidig at hun også har full forståelse og sympati for de muslimene som sliter med disse problemstillingene.

- Men jeg føler at det er viktig at de ikke lar seg utnytte av de mer reaksjonære kreftene og går med på deres retorikk. Ifølge islam står man fritt til å gifte seg med den man vil, sier hun.