Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF), er skeptisk til private grunnskoler basert på religion. Men hun er helt klar på at så lenge vi har kristne privatskoler i Norge, så må også andre religiøse grupper - muslimer inkludert, også få drive privatskoler.

- Det ligger føringer om dette i menneskerettighetene som Norge ikke kan ignorere. Menneskerettighetene sier at foreldrene skal bestemme hva slags undervisning barnet skal få. Når vi har frikirkeskoler, katolske skoler og Steinerskoler, så blir det helt galt å ikke tillate muslimer å ha sine skoler. Det er usedvanlig prinsippløst av Frp at de er for privatskoler, men mot muslimske skoler, sier Mile til Nettavisen.

Onsdag skal Oslo bystyre behandle en høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet angående en søknad fra Foreningen Fredsskolen om å opprette en privat muslimsk grunnskole for inntil 200 elever i Oslo. Utdanningsbyråd Torger Ødegaard (H) ga på vegne av Oslo en positiv høringsuttalelse i fjor, men har fått representanter i Kultur- og utdanningskomiteen fra Ap, Frp, SV og Rødt imot seg.

- Grumsete utgangspunkt
Human-Etisk Forbund, som har cirka 74.000 medlemmer, er et eksempel på at religionsfrihet også inkluderer frihet fra religion. Livssynssamfunnet har cirka like mange medlemmer som de muslimske trossamfunnene i Norge, ifølge SSB.

- I hijabdebatten har det vært en utbredt misforståelse at staten er verdinøytral, men staten er bygd på en lang rekke viktige verdier - som demokrati, for å nevne et eksempel. Vi i HEF syns imidlertid at det er viktig at staten er livssynsnøytral. Slik er det ikke nå. Norge er en stat med et eget trossamfunn. En livssynsnøytral stat hadde vært en bedre stat for alle sine borgere, sier Mile.

Hun konstaterer at denne skjevheten også preger debatten om muslimene i Norge:

- Det er vanskelig å være ryddig når utgangspunktet er grumsete.

- Kan ikke si nei
Mile sier at om man er for religionsfrihet, så kan man ikke være imot Islam.

- Man kan selvsagt kritisere en religion og peke på feil ved religionen og eventuelle groteske sider ved den. Men sier man nei til en religion, så er det det helt motsatte av religionsfrihet, sier Mile.

Mile syns det er spesielt at trosmotsetninger blir et stort tema i et valgår.

- Spørsmålet er om denne debatten handler om religion eller fremmedfrykt. I Norge er det under 30 prosent av oss som tror at det fins en gud i en eller annen form. Vi er jo ganske sekulære. Og i hverdagen er vi veldig sekulære, med et nokså slapt forhold til religion, sier Mile.

- Fremstilles som truende
Mile synes påstandene om at Norge snikislamiseres ikke har noe hold i virkeligheten.

Les også:Siv Jensen advarer mot sharialover

- Muslimer fremstilles som en større og mye mer truende gruppe enn det de er. Og de blir feilaktig fremstilt som en gruppe som har en bestemt agenda. Muslimene er en uensartet gruppe og det er skremmende å se hvordan alle skjæres over en kam i debatten nå, sier Mile.

Hun reagerer også på at imamer stadig blir framstilt som representerer for alle muslimer i media.

- Presten i mitt nabolag kan ikke uttale seg på mine vegne, sier hun.

Ja til politihijab
Kristin Mile syns muslimske politikvinner som ønsker å bære hijab på jobben bør få tillatelse til det.

- Jeg er opptatt av integrering. Da gjelder det å trekke minoritetene inn i samfunnet - ikke å skille dem ut. Det er viktig at marginaliserte grupper får delta fullt ut i samfunnet. Et hijabforbud kan fort bli et yrkesforbud for noen. Men jeg tror virkelig ikke at det er snakk om at mange kvinner som bærer hijab plutselig vil søke seg inn i politiet. Denne saken har blitt blåst veldig opp, sier Mile.