Gå til sidens hovedinnhold

- Nå blir det tre rentekutt

Nå har også Sigbjørn Johnsen kuttet renten.

Tirsdag er regjeringen ute med sitt reviderte nasjonalbudsjett.

Her kommer det frem at de allerede har priset inn et nytt rentekutt fra Norges Bank. For ser man på pengemarkedsrenten Nibor har de kuttet anslagene betraktelig, i forhold til da de la frem Statsbudsjettet i oktober.

Den gang var det lagt til grunn en pengemarkedsrente på 2,0 prosent flatt.

- Med dagens pengemarked legger regjeringen til grunn 1,7 prosent som en teknisk forutsetning. Det betyr at de allerede har innarbeidet et rentekutt i sine anslag, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika, til Nettavisen NA24.

Følger Norges Bank etter vil det si at styringsrenten blir kuttet fra dagens 1,5 prosent til 1,25, noe som er det laveste nivået noensinne.

- Den logiske konklusjonen er at det er helt uproblematisk at Norges Bank å kutte renten. Vi får ganske sikkert én og det er priset inn, sier han.

«Tremåneders pengemarkedsrente på lån i norske kroner (NIBOR) falt klart gjennom andre halvår i fjor og har så langt i år ligget rundt 1,8 pst. Norges Bank har holdt styringsrenten på 1,5 pst. siden mars i fjor, og nedgangen i NIBOR skyldes i hovedsak lavere risikopåslag i pengemarkedene.»

Samtidig som regjeringen har kuttet sine rentespådommer strammer de ikke inn på oljepengene.

- Selv med det rentekuttet og veksten på en milliard i netto oljepenger som tilføres, så venter de en lavere vekst. Veksten kuttes fra 2,9 prosent til 2,6 prosent, altså til tross for lavere renter og litt mer oljepenger, sier Andreassen.

Les også: Dette betyr revidert for deg

Kutt på kutt på kutt
Han ser for seg at det vil komme enda et kutt i år, noe som da vil senke styringsrenten til 1,0 prosent.

Men det stopper ikke der heller.

- Jeg er ganske sikker på at vi får to kutt i år fordi det bare går verre i Europa. Den europeiske sentralbanken (ESB) må gjøre store ting med sin pengepolitikk, og når de gjør det vil det bli et nytt press på kronen som vil ramme Norge. Og da vil det komme enda et kutt, sier han.

Men det stopper ikke der heller.

- Jeg tror det bare blir enda verre i Europa fremover. En ledende indikator for europeisk økonomi er lån til bedriftene og de fortsetter å falle, noe som tyder opå at realøkonomien vil bli verre utover sommeren. Jeg tror at ESB blir tvunget til å gå direkte inn i kredittmarkedet for små og mellomstore bedrifter. De vil sannsynligvis innføre negative innskuddsrenter som vil svekke valutakursen og er bra for dem. Men det vil styrke kronen og plage oss.

- Så er det neste år og jeg tror ikke det blir til neste år. Så jeg tror det kommer et nytt kutt til våren her hjemme

Får Andreassen rett så vil Norges Bank kutte styringsrenten til 0,75 prosent, et nivå landets sentralbank aldri har vært i nærheten av.

Og det stopper sannelig ikke der heller.

Andreassen peker på at Europa har blitt mye verre i mange flere land enn de mest omtalte kriselandene, blant annet Nederland som regnes som et av de sikreste.

- Ta Irland så er halvparten av alle lånene til småbedriftene i mislighold. Det er utrolig høye tall og landene kommer ikke videre. De eneste som kan bryte inn i Europa er ESB.

Som en følge av dette faller panteverdiene til bankene.

- Det er en ond spiral som fører til at ESB må bryte inn ved å kjøpe søppellån fra europeiske banker til hyggelige priser. Man berger bankfolket, men det må bli gjort og er det samme som de gjorde i USA.

Betale for å ha penger i banken
Han sier at selv om det går bra i Norge så har sentralbanken mistet kontrollen over noen viktige elementer.

- Egentlig går det bra, men vi har ikke lenger kontroll over rentene og kronekursen vår.

Som en konsekvens av tiltakene Andreassen ser for seg så vil Norges Bank bli tvunget til å ta ytterligere grep for å få påvirkning.

- Reserverenten i Norges Bank er en prosent under styringsrenten. Jeg ser ikke noe som kommer til å snu dette og da må denne renten bli negativ.

Reserverenten er renten bankene får på sin foliokonto i Norges Bank på innskudd over kvoten for innskudd.Reserverenten er renten bankene får på sin foliokonto i Norges Bank på innskudd over kvoten for innskudd.

Dersom Andreassen får rett her vil det si at Norge ender opp i en situasjon der bankene vil måtte betale penger for å sette dem inn i sentralbanken.

Når det gjelder budsjettet i sin helhet synes Andreassen at det er som normalt uten de store overraskelsene, med ett unntak.

- De store overaskelsene som måtte komme, kom på søndag. Revidert skal ikke være annet enn en oppsumering av hva som har skjedd siste året.

Med det sikter Andreassen til endringene i skattereglene som regjeringen la frem på søndag.

Les mer om endringene og hele budsjettet her: - Problemet er at Norge går så det griner

LES OGSÅ RELATERTE SAKER HER:

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken