Nye prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norsk økonomi sakner farten. Men du blir allikevel 59.299 kroner rikere.

Sterkt påvirket av uroen globalt har SSB nedjustert sin karakteristikk av veksten i norsk økonomi fra sterk til beskjeden i siste utgave av SSBs Konjunkturtendenser.

Lavere lønnsvekst
Lønnsutviklingen blir litt mindre enn det byrået spådde i juni og boligprisutviklingen blir litt lavere. Til gjengjeld blir økningen i renten vesentlig lavere enn spådommen fra juni.

At norsk økonomi går tregere betyr ikke mye for nordmenn flest. Beregninger NA24 har foretatt viser at arbeidstakere som eier bolig blir 59.299 kroner rikere i 2014 enn det SSB trodde for tre måneder siden (se tallene bak regnestykket i tabellen nederst i artikkelen).

Gjennomsnittslønnen for et normalårsverk i 2010 er 455.000 kroner. I juni spådde SSB at denne lønnen ville vokse til 535.355 kroner i 2014. I den nye prognosen spår SSB at snittlønnen i 2014 ender på 527.839 kroner. En "lønnsnedgang" på cirka 8000 kroner. Lavere inflasjon reduserer "lønnstapet" til 3.233 kroner.

3226029

Litt lavere boligprisvekst
I juni spådde SSB at en bolig som i dag er verdt to millioner kroner ville øke verdien til 2.641.062 kroner i 2014. Nå forventer SSB at verdien i 2014 ender på 2.635.594 kroner. Du "mister" altså 5.458 kroner i verdiøkning. Til gjengjeld sørger lavere inflasjon for at nåverdien av boligen din i 2014 øker med 43.414 kroner.

For tre måneder siden var forventet inflasjon i perioden 2010 til 2014 på totalt 7,9 prosent. Nå er anslaget redusert til 5,8 prosent.

Vesentlig lavere boliglånsrente
I juni trodde SSB at gjennomsnittlig boliglånsrente ville ligge på 7,1 prosent i 2014. Anslaget er nå redusert til 5,7 prosent. Det gjør godt for lommeboken din. Dine årlige renteutgifter reduseres fra 142.000 kroner (juniprognosen) til 114.000 kroner. Det gir et pluss i regnskapet ditt på 28.000 kroner, eller 19.118 kroner justert for skatt og inflasjon.

3226032

Du blir 59.299 kroner rikere
Som tabellene under viser innebærer SSBs ferske prognose at du som privatperson blir 59.299 kroner "rikere" til tross for at økonomien som helhet har problemer. Forutsetningen er altså at du er i jobb og hever en gjennomsnittlig lønn og du eier bolig som i dag er verdt to millioner kroner. Vi antar at ditt boliglån i dag tilsvarer boligverdien på to millioner.

Overskuddet på 59.299 kroner kommer frem ved en enkel sammenstilling av inflasjonsjusterte tall (sammenligning av SSBs juniprognose med den ferske prognosen som kom torsdag 8. september):