En ny lekkasje fra regjeringens statsbudsjett er at de vil sette opp alkoholavgiftene med syv prosent.

- Ja, det har vi nå fått bekreftet, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis, til NA24.

Fornøyd med oppgang
Paraplyorganisasjonen for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål liker det de har fått høre.

- Vi er veldig glade for at de gjør dette. Det er første gang siden 2003 at man velger å øke avgiftene, sier hun.

- Med tanke på at svenskene øker sine avgifter med 13 prosent, og at danskene også har varslet økninger er det viktig at regjeringen ikke bare har lyttet til bransjen, men at de tar hensyn til folkehelsen.

Hun viser til at grensehandelen kun utgjør fem prosent av konsumet og at bryggeribransjen har hatt rekordoverskudd de fem siste årene.

- Dette er veldig kjærkomment og vi tror at dette vil føre til færre alkoholskader, sier Kolstad.

Industrien klager på vedtaket.

- Med å øke avgiftene med hele 7 prosent fører Regjeringen en fullstendig uansvarlig alkoholpolitikk hvor den er mer opptatt av å øke omsetningen på Systembolaget enn å sikre norsk produksjon og handel. Det er nå en klar trend at Vinmonopolet taper kunder til Systembolaget i rekordfart. Forslaget fra Regjeringen er derfor en hån mot norsk handel og industri, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i VBF.

- Dyrere røyk
Tidligere har det blitt meldt at regjeringen også vil øke tobakksavgiftene med mellom fem og ti prosent utover inflasjon.

Ifølge NRK økes avgiften på snus og skrå med 10 prosent reelt, mens avgiften på andre tobakksvarer øker med 5 prosent reelt.

Rødgrønne politikere begrunnet overfor ANB forslaget med at staten trenger inntekter og de helsemessige problemene som tobakk medfører. Dersom avgiften økes med fem prosent, vil staten få inn 250 millioner kroner ekstra fra tobakksrøykerne og de som bruker snus. I år vil tobakksavgiftene innbringe 8,2 milliarder kroner til statskassen.

Les mer: Dyrere røyk neste år