Boligprisene gikk i gjennomsnitt ned med 0,5 prosent fra andre til tredje kvartal i år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Likevel er prisene nå 6,7 prosent høyere enn for ett år siden.

SELGE HYTTA? Finn megler

Eneboliger ble 1,7 prosent billigere fra andre til tredje kvartal 2010.

Tabellen til venstre viser utviklingen i de ulike regionene.

Småhus og blokkleiligheter steg i pris, med henholdsvis 0,8 og 1,4 prosent i samme periode.

Bligprisene steg i storbyene med unntak av Bergen, hvor prisene sank med 0,7 prosent.

Høyest var økningen i Trondheim, der prisene steg med 2,8 prosent i gjennomsnitt. I alle de andre regionene var det nedgang siste kvartal.

SSB-tallene viser at prisene har steget med 6,7 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år.

Størst prisøkning hadde storbyene Stavanger og Trondheim, med henholdsvis 14,1 og 12,5 prosent.

I Oslo og Bærum økte boligprisene med gjennomsnittlig 6,1 prosent siste året, mens resten av Akershus hadde laveste prisstigning, med 4,8 prosent.

Tallene fra SSB kan av ulike årsaker gi et bilde av prisutviklingen som er forskjellig fra det man får av pristtatistikken som hver måned offentliggjøres av Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

De siste seks månedene har prisene ifølge EFF/NEF utviklet seg slik:

Apr: +1,5%

Mai: +0,3%

Jun: -0,1%

Jul: -1,5%

Aug: +2,5%

Sep: +0,3%

Hva mener du om boligmarkedet? Si din mening i kommentarfeltet under: