Gå til sidens hovedinnhold

- Nå gjør han maten din dyrere

Trygve Slagsvold Vedum langer ut mot utlendingene og det koster deg dyrt.

Etter regjeringsforhandlinger har landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum nå fått banket igjennom en endring med Senterparti-eim.

Detaljene i saken blir klarlagt når regjeringen legger fram statsbudsjettet mandag 8. oktober, men allerede nå er en del lekket. Fra 1. januar 2013 endres nå tollsatsen fra kroner til prosent på en rekke landbruksvarer som harde oster, enkelte kjøttsorter og lam.

Norge har gjennom flere forhandlingsrunder tidligere forpliktet seg til å redusere tollsatsene, nå går man altså motsatt vei.

- Det er ikke overraskende, rett og slett fordi Norge vanligvis benytter seg av alle mulighetene og alt av handlingsrom som finnes gjennom de internasjonale avtalene, som kan legge begrensninger på import av jordbruksvarer, sier Ivar Gaasland, ved instituttet for økonomi ved universitet i Bergen, til Nettavisen NA24.

Mer fra Nettavisen:

Dyrere mat
Som en følge av dette blir det nå dyrere å kjøpe utenlandske matvarer - sannsynligvis mye dyrere.

For eksempel er importbeskyttelsen for ostetyper som ligner på Norvegia og Jarlsberg i dag på vel 27 kroner per kilo. Tollsatsen har ikke blitt endret på noen år, noe som har medført at den nå ikke er så effektiv med å holde utlendingene ute av markedet.

- Vi har en bilateral ostekvote med EU som forplikter oss til å importere en viss mengde. Med dagens tollsats på 27 kroner og 15 øre er det lønnsomt å importere for eksempel hvitost fra Nederland, utover denne kvoten til den ordinære tollen på vel 27 kroner per kilo. Men WTO-avtalen åpner opp for at tollsatsen kan bli 277 prosent, noe jeg antar at de nå vil innføre, sier Gaasland.

Men det er ikke bare de utenlandske varene som trenger å bli dyrere. Også de norske matvarene kan stige i pris.

- Det vil gi en mangedobling i importkostnadene og betyr selvfølgelig at man kan øke den innenlandske prisen på ost fra Tine og Synnøve Finden, noe som vil gi bonden en høyere pris, sier Gaasland.

Mindre å velge i
På toppen av det dette kan det også gi deg andre merkbare endringer.

- Det betyr høyere priser for forbrukerne og mindre konkurranse i det innenlandske markedet. Det er ikke bare bøndene og samvirkeorganisasjoner som Tine som tjener på lav konkurranse, men også næringsmiddelindustri og detaljistsiden som er tjent med at inngangsbilletten for utenlandske konkurrenter blir høyere, sier han.

Den nye endringen bekymrer også Forbrukerrådet.

- En tollsettelse som er feil vil ramme forbrukerne, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør mat og handel, til Nettavisen NA24.

I takt med økt konkurranse har norske matprodusenter kommet opp med nye produkter de siste årene.

- Vi har sett en positiv utvikling på matområdet og i norsk matindustri, og vi vil hevde at det skyldes blant annet for eksponering mot mer konkurranse. Og derfor mener vi oppriktig at å reversere dette er helt feil og vi tror heller ikke industrien er tjent med det, sier Instefjord.

Instefjord peker på at man nå ikke kan tvinge nordmenn til å kjøpe norske varer.

- Det er altfor tilbakelent av bransjen å rope på mer tollvern i stedet for å ta opp konkurransen og skape mer produkter. Folk har fått smaken på et bredere utvalg av blant annet ost. Da kan man ikke fjerne dette igjen for å få oss til å kjøpe mer brunost og gulost.

Det viktigste for Forbrukerrådet er at man har et bredt utvalg til forbrukerne til riktig pris.

- Norsk matindustri trenger konkurranse som bidrar til produktutvikling og innovasjon. Både forbruker og industri er tjent med at vi har en konkurransedyktig norsk matindustri.

Skuffer NHO
Heller ikke NHO er fornøyd med endringen.

- Her er regjeringen dessverre helt på villspor. Regjeringen har ikke tillit til norske forbrukere. Man tror at hvis forbruker får valget vil de alltid velge utenlandsk, derfor nekter vi dem valgmulighetene. Hvor er troen på egne produkter, spør Roald Gulbrandsen i NHO Mat og Drikke.

Norges største interesseorganisasjon for bedrifter sier at de hører landsbruks- og matminister Slagsvold Vedum hevde at dette gjør han for å styrke mat- og drikkeindustrien. Realiteten er det motsatte. Dette vil svekke norsk mat- og drikkeindustri.

- Mat og drikkeprodusentene i Norge ønsker velkommen konkurransen fra utlandet. Vi har tro på oss selv og våre produkter, vi skal være konkurransedyktige. Øker gapet mellom norske og internasjonale råvarepriser, svekkes konkurransekraften vår. Resultatet vil bli det motsatte av det Slagsvold Vedum ønsker. Det vil bli mer import, men norske mat- og drikkeprodusenter får ikke lov til å konkurrere på like vilkår. Dette rammer til slutt bonden selv. På kort sikt vil det kanskje føre til en liten økonomisk gevinst for bonden, men på litt lengre sikt vil dette ta fra ham levebrødet, sier Gulbrandsen.

- Vil øke produksjonen
Grunnen til at Senterpartiet har jobbet for høyere tollsatser er at de vil ha flere norske bønder og økt produksjon.

- Målet til Senterpartiet i hvert fall er jo å øke produksjonen, noe de da må ha økonomi for å gjøre. Gitt at de skal øke produksjonen av melk så må de ha rammebetingelser som gjør dette mulig, sier Gaasland.

Alternativet til å gi bønder økte inntekter gjennom skjermingstoll er å øke bidragene over statsbudsjettet.

Les også:

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken