Begrepet miljøfartsgrenser ble innført i det norske språk for få år siden. Uttrykket vinterfartsgrenser har vært kjent noe lenger.

Målet med disse ordene er å beskrive den hastigheten som tillates på enkelte veistrekninger i en viss periode, fortrinnsvis vinterstid.

Begrense ulykker
På enkelte veistrekninger rundt om i landet har vinterfarsgrenser vært innført for å redusere antall ulykker.

I Oslo senkes også fartsgrensen, men der er det miljøet som skal spares. Med en fartsreduksjon fra 80 til 60 kilometer i timen håper Statens vegvesen at mengden svevestøv skal reduseres.

Miljøfartsgrense innføres på følgende strekninger fra 1. november:

- Ring 3 fra Granfoss til Ryen. Fra 80 til 60 km/t.

- Riksveg 4 fra Sinsen til Grorud. Fra 80 til 60 km/t.

Variable skilt
Nytt av året er at det også blir innført miljøfartsgrense på E18. Det gjelder på strekningen fra Lysaker til Framnes, og her vil fartsgrensen senkes fra 80 til 60 km/t i perioden fra klokken 06.00 til 22.00.

Denne grensen innføres 12 dager senere enn de andre i Oslo, fordi det fremdeles jobbes med å montere variable fartgrenseskilt på strekningen.

Alle miljøfartsgrensene gjelder frem til 24. mars. Det er ikke tilfeldig at dette er den samme datoen det er forbudt å kjøre med piggdekk. (Altså første mandag etter 2. påskedag).

Pålagte tiltak
Informasjonsrådgiver Gry Løvhaugen i Statens vegvesen Stor-Oslo distrikt, sier til Nettavisen at Statens vegvesen gjennom forurensningsloven er pålagt å gjennomføre tiltak som bidrar til å redusere mengden svevestøv.

- I tillegg til miljøfartsgrense, vil vi i vinterhalvåret redusere oppvirvling av veistøv ved bruk av magnesiumklorid i kombinasjon med økt veirenhold, sier Løvhaugen.

Disse tiltakene skal, sammen med Oslo kommunes piggdekkforbud, bedre luftkvaliteten i Oslo.

Sist vinter var det vinterfartsgrense på følgende strekninger:

- Riksveg 3 i Storelvdal kommune på Hedemarken fra Smedstua til Søkkunda bru fra 15. oktober til 15. april. Fra 80 til 70 km/t.

- Riksveg 17 fra Sprova til Sjøåsen mellom Steinkjer og Namsos fra 1. november til 1. april. Fra 80 til 70 km/t.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet