- Det er ikke usannsynlig at vi kan oppleve rentekutt fra Norges Bank det nærmeste året i stedet for Gjedrems bebudede renteøkninger, sier makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken til NA24.

Tidligere har sentralbanksjefen indikert at den norske styringsrenten, som er renten Norges Bank setter overfor norske banker, vil heves ytterligere to ganger i 2010. Styringsrenten er akkurat nå 2,0 prosent.

- Det er først og fremst situasjonen i Europa som kan føre til at Norges Bank må revurdere rentebanen. Nervøsiteten i markedet kombinert med fundamentale forhold i mange europeiske land gjør at vi kan få en dobbeldip i Europa. Dersom norske makrotall samtidig fortsetter å skuffe ser jeg for meg rentekutt i stedet for renteoppgang, sier Syed.

Nervøst marked
Han mener nervøsiteten i det europeiske finansmarkedet neppe kan undervurderes.

- Optimistiske makroøkonomer kan gjerne uttale at fundamentale forhold er bedre enn markedet frykter. Men det er markedet som bestemmer og der regjerer nervøsiteten for øyeblikket, sier Syed.

Det ligger dessverre en selvoppfyllende profeti i markedets pessimisme mener makroøkonomen. Dersom markedet ikke tror på at enkelte europeiske land ikke kan tilbakebetale statsgjelden, så vil de aktuelle landene få problemer med nettopp det.

- Men er det ikke sammenheng mellom fundamentale forhold og markedstroen?

- Jo da, men det er ikke alltid en én til én sammenheng. Spesielt ikke i tider hvor psykologien råder, sier Syed.

Mangler to verktøy
Fundamentale forhold som kan bidra til dobbeltdipp i Europa er at statene mangler to grunnleggende styringsverktøy.

- Flere land skal kutte underskuddene sine. Da er det godt å ha en seddelpresse som kan hjelpe til dersom kuttene går for hardt utover den økonomiske aktiviteten. Alle EU-land mangler dette verktøyet, sier Syed og minner om at landets egen seddelpresse var en viktig faktor både i Sverige og Italia i begynnelsen av 90-tallet.

Det andre verktøyet som mangler er egen valuta.

- En annen munn-til-munn metode for å redde et lands økonomi er å devaluere egen valuta for å få fart på eksportindustrien, sier Syed.

Det at EU-landene mangler disse to verktøyene i det økonomiske førstehjelpsskrinet kan gjøre vondt verre.

- Innstrammingene i statsbudsjettene i flere europeiske land kan føre lav vekst i enkelt EU-land. Enkelte steder kan det også bli negativ vekst. Uten mulighet til å avlaste dette gjennom seddelpresse eller devaluering øker sannsynligheten for en dobbeldip, sier han.

Svake tall i Norge
Fortsatt svake norske makrotall kan øke sannsynligheten for rentekutt.

- Den siste måneden har i prinsippet alle tallene vært labre, sier Syed og peker på svak detaljomsetning, svak utvikling i boligprisene, svak industri-PMI og svak kredittvekst.

- Dette gir ikke Norges Bank særlig grunn til å være utålmodige med sine rentehevinger, og det støtter vår renteprognoserevidering i forrige uke hvor vi ikke lenger tror neste renteheving kommer i september men heller i oktober. Vi vil revurdere vår renteprognose neste uke, etter at vi får viktige tall for oljeinvesteringsplaner og KPI. Blir også disse tallene svake, er en ny nedjustering av våre renteprognoser på trappene, sier Syed til NA24.

- Hvor sannsynlig er det at dobbeltdipen kommer og hvor sannsynlig er det at Gjedrem heller må kutte renten enn å heve den?

- Sannsynligheten er under 50 prosent og utfallet er ikke i vårt hovedscenario. Men altså ikke usannsynlig, sier Syed.

Utelukker ingenting
Seniorøkonom Bjørn Erik Røhne Orskaug i DnB Nor Markets medgir at et rentekutt ikke er helt uaktuelt.

- Vi kan ikke utelukke noen ting i dagens situasjon, sier Orskaug til NA24.

DnB Nor Markets nedjusterte for litt siden tidligere prognoser om renteøkning i år.

- Nøkkeltallene for norsk økonomi har i snitt vært på den svake siden. Blant annet har skuffende tall for privatforbruket i Norge bekrefter inntrykket av at den underliggende veksten i varehandelen er svakere enn Norges Bank la til grunn i forrige Pengepolitiske Rapport. Samtidig er det blitt mer usikkerhet om vekstutsiktene i Europa, Norges største handelspartner. Kombinasjonen av svake norske nøkkeltall og et mer usikkert internasjonalt vekstbilde taler for et lavt tempo i rentehevingene fremover. Vi anslår ingen ytterligere rentehevinger fra Norges Bank i 2010, sier Orskaug.

- Hva er sannsynligheten for at situasjonen snur helt og Gjedrem må kutte i stedet for å heve?

- Jeg avstå fra å konkretisere en slik sannsynlighet. Selv om rentekutt ikke er helt usannsynlig, må vi også huske på at dagens styringsrentenivå på 2,0 prosent er lavt både i ett historisk perspektiv og i en situasjon med arbeidsledighet på 3,5 prosent og en viss vekst i boligprisene, sier Orskaug.

Lysere enn under finanskrisen
DnB Nor Markets mener at dersom Europa får en dobbeltdipp, så er situasjonen ikke så mørk som den var under finanskrisen.

- Det er ingen tvil om at en dobbel nedtur i Europa kan påvirke norske vekstutsikter negativt. Dersom vi unngår en ny finanskrise fremstår likevel situasjonen mer oversiktlig nå enn da Norges Bank senket renten til 1,25 prosent, sier Orskaug.

DnB Nor Markets holder fast på prognosen om null rentehevinger i år og ett svært forsiktig rentehevingstempo fra 2011 og videre.