Tirsdag ble offentlig elektronisk postjournal (OEP) lansert som den første av sitt slag i verden.

- Fra og med i dag kan alle nå bestille innsyn i sentralforvaltningens dokumenter. Før var det kun journalister som kunne gjøre dette. OEP er åpenhet og demokrati i praksis, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Her kan du søke i dokumentene (ekstern lenke)

Enkelt å bestille
Alle dokumenter som sendes til og fra departementer, direktorater og statlige etater, blir journalført. På OEP.no er det mulig å bla og søke i postjournalene. Finner du noe interessant, kan du enkelt bestille innsyn i dokumentet. Noen av dokumentene er imidlertid unntatt offentlighet.

- Åpenhet forutsetter tilgjengelighet. Med OEP kan både eksperter og nybegynnere på enkel måte skaffe seg oversikt og innblikk i statsforvaltningen. Vi har gjennom flere år sett hvor viktig tilgang til postjournaler er for pressen når det gjelder kritisk journalistikk. Jeg håper OEP blir et verktøy for demokrati og innbyggermedvirkning, sier fornyingsminister Aasrud.

Alle får tilgang
Det har også tidligere vært mulig å bestille innsyn i offentlige dokumenter, men da måtte man kjenne til en bestemt sak.

Fram til nå har det kun vært journalister som har hatt en generell oversikt over hvilke saker som sendes til og fra departementer og direktorat.

- Med OEP får alle den tilgangen som før var forbeholdt journalister, dessuten gjør nå flere virksomheter enn før sine postjournaler tilgjengelig, sier statsråden.

På OEP.no kan du søke i alle departementene, Statsministerens kontor og flere statlige virksomheter. Flere virksomheter skal bli knyttet til systemet etter hvert.