Gå til sidens hovedinnhold

Nå kommer rentedommen

Økonomene er samstemte før Øystein Olsens debut.

Pen, men svak vekst i detaljhandelen, mens investeringene i olje- og gassektoren er rekordstore. Videre stiger boligprisene, og store deler av næringslivet ser lyst på fremtiden. Dog vil arbeidsledigheten trolig øke, kredittveksten er lav og inflasjonen er tilnærmet lik null. Samtidig er andre lands styringsrenter nesten lik null og kommer til å forbli på det nivået lenge.

Dette er kort fortalt grunnlaget Øystein Olsen har å jobbe ut i fra når han onsdag skal lede sitt første rentemøte.

Ingen endring
Men ingen venter at Øystein Olsen starter karrieren sin som sentralbanksjef med en rente bombe.

- Som andre prognosemakere venter vi at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 2,0 prosent etter dagens rentemøte, skriver Ida Wolden Bache, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, i sin morgenrapport i dag.

Hennes kollega Nils Kristian Knudsen, valutastrateg i Handelsbanken Capital Markets har tidligere sagt til NA24 at: - at det denne uken kommer tall som kan endre sentralbankens rentesyn. Fredag kommer NAV med ferske tall for arbeidsledigheten og SSB kommer med ett nytt konjunkturbarometer, men tallene kommer for sent til å bli tatt hensyn til på rentemøtet.

Og det virker som om det er bred enighet blant banken om at det ikke kommer til å komme noen overraskelser fra den ferske sentralbanksjefen.

- Her hjemme blir det første rentemøte med ny sentralbanksjef på tolv år, uten at vi tror dette gir store utslag i rentesettingen. Rentebanen fra den pengepolitiske rapporten i oktober tilsier uendrede renter frem til sommeren, sier Maren Romstad i DnB.

Rente vs. kronekurs
Og i tillegg til at bankene er enige seg imellom er andre kommentatorer også sikre i sin sak.

I sin leder artikkel i dagens Finansavis tar Hegnar til ordet for at Olsen burde holde tungen rett i munnen når renten skal settes og de makroøkonomiske elementene veies mot hverandre.

- Den åpenbare årsaken til at Øystein Olsen vil vente med en renteøkning, er at kronekursen vil gå bananas ved en renteøkning nå, og skulle kronekursen stige kraftig, er det kanskje ikke behov for en renteøkning i tiden fremover. Da vil prisstigningen bli så lav at teorien mer vil kreve rentekutt, skriver Hegnar.

Dog er redaktøren påpasselig med å understreke at renteøkningen vil komme, spørsmålet er bare når.

- Sentralbanksjefen vil bruke mye tid og trykksverte på å fortelle at renteøkningen kan ligge rundt hjørnet, og at publikum må innrette seg på et høyere rentenivå i tiden fremover, skriver han.

Og Hegnars antydniger i forhold til at rentehevingen kommer levnes det ingen tvil om, spørsmålet er fortsatt når.

- Renten ble sist hevet i mai i fjor. Norges Banks renteprognose fra oktober er konsistent med at renten heves med 0,25 prosentenheter i juni eller august og at neste heving kommer i oktober, skriver Bache.

Les flere saker på NA24

Kommentarer til denne saken