Gå til sidens hovedinnhold

Nå må 969.000 betale mer skatt

Mens over 670.300 slipper billigere unna. Se om du blir rammet.

Torsdag presenterte Stoltenberg-regjeringen forslaget til statsbudsjett for 2012.

I tråd med løftet om å ikke øke skattene utover nivået i 2004 holder regjeringen skatter og avgifter om lag uendret i 2012.

Allikvel viser regjeringens oversikt at 969.000 må betale mer mens 670.300 nordmenn får skattelette til neste år.

Skattelette for lav inntekt
Men noen endringer blir det, og som NA24 meldte i går trår regjeringen til med skattelette for nordmenn i lavinntektsgruppene. Det staten taper her tar den igjen ved at skatten stiger for høyinntektsgruppene.

I en detaljert oversikt (se tabell nederst) over hva skatteendringene betyr i kroner og øre kommer det frem at skatteytere som befinner seg i inntektsgruppen 150.000 til 200.000 kroner (totalt 319.700 personer) i snitt får en skattelette på 300 kroner per år. Det utgjør 25 kroner måneden. Ikke veldig mye å rope hurra for med andre ord.

Det er viktig å presisere at dette er snitttall. Økningen i satsen for minstefradrag fra 36 til 38 prosent av nettoinntekt gir en maksimal skatteuttelling på 1.120 kroner i mindre skatt.

Regjeringens tall viser videre at nordmenn i inntektsgruppen 200.000 til 250.000 kroner (totalt 350.400 personer) får en gjennomsnittlig skattelette på 200 kroner per år.

Mer skatt på høye inntekter
Er inntekten din på mellom 250.000 og 500.000 kroner får du ingen endring i skatten.

Nordmenn med inntekter fra 500.000 til 600.000 kroner får i snitt en skatteskjerping på 100 kroner per år. Ubetydelig med andre ord.

Størst skatteøkining får nordmenn med inntekt på over tre millioner kroner. De må i snitt ut med 3.500 kroner mer i skatt per år. Også dette kan ansess som ubetydelig all den tid beløpet på 3.500 kroner ikke utgjør mer enn maks 0,1 prosent av samlet brutto inntekt.

Fordelingsvirkning av skatteendringer
Her er regjeringens tabellen som viser fordelingsvirkningen av forslag til nytt skatteopplegg i ulike intervaller for bruttoinntekt:

Ny toppskatt
Regjeringens forslag endrer ikke toppskattesatsen, men innslagspunktet endres fra 471.200 til 490.000 kroner. Fra 2012 kan du altså tjene 490.000 kroner uten å få en ekstra kakseskatt på 9,0 prosent på toppen.

Samtidig oppjusteres innslagspunktet for toppskatt for innslagspunkt 2 fra 765.800 til 796.400 kroner. Økningene er cirka fire prosent og i tråd med skatteløftet til regjeringen om å ikke øke skatter og avgifter totalt.

Øker bunnfradraget for formueskatt
I neste års statsbudsjett økes bunnfradraget for formueskatten med 50.000 kroner.

Det betyr at dersom du har en formue på 700.000 kroner, trenger du ikke å betale formueskatt. Det må nå først dersom formuen din er på 750.000 kroner eller mer. Ektepar får dobbelt bunnfradrag, det vil si 1,5 millioner kroner.

Øker hytteskatten
Ligningsverdiene av fast eiendom i utlandet og fritidseiendom økes med 10 prosent.

- For slik eiendom er det fortsatt nødvendig å justere ligningsverdiene opp særskilt for å ta hensyn til verdiutviklingen, skriver regjeringen.

Andelen av skattyterne som betaler formuesskatt, vil holdes om lag uendret på 17 prosent, som er en nedgang fra 33 prosent i 2005.

Andre viktige skatteendringer er at pendlere får skattelette, mens folk med store sykdomsutgifter får skatteskjerping.

Avgifter
Vi har foreløpig kun omtalt skatteendringer. Like viktig for lommeboken din er avgifter. Statsbudsjettet for 2012 inneholder en hel rekke forslag til avgiftsendringer.

De viktigste er en økning i matmomsen. Ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen vil endringen ikke medføre dyrere mat.

Miljøprofilen i engangsavgiften på kjøretøy styrkes gjennom en hel rekke avgiftsjusteringer.

I tillegg reduserer regjeringen overprisede gebyrer med totalt 730 millioner kroner.

Full oversikt over alle avgiftsendringene finne du her: Avgiftssatser 2012.

Kommentarer til denne saken