Torsdag bestemte forsvarskomiteen på Stortinget at det skal innføres sesjonsplikt for kvinner.

- Det var et enstemmig vedtak, og det er jo veldig overraskende og positivt at alle partiene står bak at vi skal ha sesjonsplikt også for kvinnene, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsmann, Signe Øye, til Nettavisen.

- Jeg er veldig glad
Øye er glad for at det nå blir sesjonsplikt for kvinner fra 2010.

- Jeg er veldig glad for det. Mange har flyttet seg i den retningen i de fire årene som har gått siden jeg begynte å jobbe med denne saken, sier hun.

Enkelte partier har vært veldig skeptisk til sesjonsplikten, ifølge henne.

- Høyresiden var veldig skeptisk til dette, men de har flyttet seg mange skritt, sier Øye.

Ikke alle likevel
Totalt er det snakk om ca. 25.000 kvinner som hvert år nå må melde seg for Forsvaret.

Men sesjonen blir litt annerledes enn den tradisjonelle vi er kjent med, der alle menn må møte, og de kvinnene som frivillig har ønsket det, har kunnet møte.

- Nå lager man en todelt sesjon. Først legger du inn cv-en din eller opplysninger om deg på nett, og så plukker Forsvaret ut de som blir innkalt og møter fysisk til sesjon. Det gjelder både kvinner og menn, forteller Øye.

Antallet som velges ut, vil avhenge av Forsvarets behov for vernepliktige.

- Også verneplikt
Men fortsatt har ikke kvinner verneplikt, så ingen vil bli tvunget ut i uniform.

Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsmann, håper imidlertid at også det blir en realitet om en stund.

- Jeg ville gjerne at vi etter hvert kunne gå videre, men jeg ser at det er et langt skritt på veien mot et mer likestilt forsvar. Jeg ønsker verneplikt også for kvinner, sier Øye til Nettavisen.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at de skulle gå inn for sesjonsplikt, og at de skal evaluere dette og så vurdere om vi skal ta det siste skrittet mot lik verneplikt for kvinner og menn.

- Siste mannsbastion
Øye håper sesjonsplikten vil få flere kvinner inn i Forsvaret.

- Nå vil like mange kvinner og menn få mulighet til å sette seg inn i hva detter er, hva verneplikten er og hva Forsvarer er, og jeg håper det gir dem opplysninger om at dette er en god mulighet for en karriere, sier hun.

Kvinneandelen i Forsvaret er på kun 8 prosent, et tall som har ligget stabilt de siste årene.

- Vi klarer altså ikke å øke kvinneandelen. Så derfor mener vi at det må settes inn noen tiltak som gjør at flere velger Forsvaret. Jeg vil påstå at vi vil få et mye bedre forsvar hvis vi får økt kvinneandelen, som i dag er på åtte prosent, noe som er veldig lavt, sier Øye.

Hun viser til at politiet har 25 prosent kvinner.

- Så politiet slår oss veldig. Forsvaret er den siste mannsbastionen. Vi trenger flere kvinner, også til internasjonale operasjoner. Vi har vedtatt en FN-resolusjon der vi forplikter oss faktisk internasjonalt til å få opp kvinneandelen, sier hun.