Regjeringen vil skjerpe kravene til fraværsføring på vitnemål.

Antallet dager som kan strykes fra vitnemålet, reduseres til inntil 10 skoledager per år og må dokumenteres.

- Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall fra skolen. Sykdomsfravær og uføretrygd senere i livet forekommer også oftere hos personer med frafall på skolen enn hos andre. Tydelige regler for hva som er akseptabel fraværsgrunn fra skolen er derfor viktig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Forslagene sendes ut på høring i vår og og er planlagt å tre i kraft kommende skoleår.

Les flere detaljer her (eksern lenke ).

Vond sirkel
Nyheten kommer samme dag som Fafo slår alarm i en ny rapport.

- Frafallet omfatter en tredjedel av hvert elevkull, reduserer mulighetene til jobb og øker sjansen for dårligere levekår og helse gjennom hele livet, sier leder Gudmund Hernes.

Frafall er ikke et nytt problem, men konsekvensene er trolig blitt alvorligere:

- Frafall har ikke én løsning. Mange tiltak mot frafall er prøvd, men både bruken og effekten varierer svært mye – også innad i Norge, mener han.

Viktig med en god start
Rapporten slår fast at det er svake faglige ferdigheter fra grunnskolen som betyr mest for frafallet i videregående skole.

Les hele rapporten, «Gull av gråstein» her.

Men det ser ikke mørkt ut:

- Noe av det som er forsøkt, har virket svært bra. Problemet er derfor at man ikke har satt i sving det som hjelper - gjennom hele utdanningsverket. Noe av det som kan virke, var kjent alt for et tiår siden, sier Hernes.

Alle kan gjøre noe - nå!
Fafo ser ingen grunn til å vente:

- Det er nok å gjøre for alle - fra kunnskapsdepartement og utdanningsdirektorat, for fylkeskommuner og skolesjefer, for rektorer og lærere, for foreldre og for elevene selv. Alle kan gjøre noe med én gang. Samlet vil tiltakene kunne få en stor og varig effekt, sier han.

Rapporten henviser blant annet til Sintef, og viser til følgende tiltak som skal virke:

HTML EMBED
Styrket yrkes- og utdanningsveiledning for elever.
HTML EMBED
Økt involvering av foreldre.
HTML EMBED
Kompetanseutvikling for rådgivere, kontaktlærere, NAV-ansatte.
HTML EMBED
Samarbeid om utsatte elever mellom ungdomsskole og videregående skole.
HTML EMBED
Fokus på å få til en god skolestart.