Gå til sidens hovedinnhold

- Nå skal dette bli dyrere

Sentepartiet vil ikke lenger gjøre det billigere å ta med seg maten.

- Dette er ett av våre forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, sier stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I dag er det 14 prosent moms på mat som «tas med» hjem, mens det er 25 prosent moms på maten som fortæres på serveringssteder.

- Senterpartiet ønsker en likebehandling for på den måten å styrke reiselivet, sier hun som næringspolitisk talskvinne i Senterpatiet.

Ber om reduksjon
Hun viser til at NHO Reiseliv har bedt om at serveringsstedene får 14 prosent moms for å bedre lønnsomheten i denne delen av næringen.

- Det er ikke mulig å få gjennomslag for en slik skattelettelse, sier Irene Lange Nordahl og viser til at regjeringen må stramme i neste års statsbudsjett.

Men Senterpartiet vil heller snu på flisa og tenker motsatt.

- Ved å øke momsen for ta-med-mat vil vi gi like konkurransevilkår. Det vil hjelpe serveringsbedriftene, sier Sp-representanten.

Dersom momsen blir økt til 25 prosent for ta-med-mat, vil staten kunne få inn noen hundre millioner kroner med i moms.

Ny modell?
- Men jeg er heller ikke fremmed for å finne en mellomløsning med en ny prosentsats lavere enn 25 som samlet går ut i null økonomisk. Det viktigste for meg er å få en lik momssats for ta-med-mat og det som spises på serveringssteder, sier Irene Lange Nordahl.

- I tillegg til å hjelpe reiselivsbedriftene, ser jeg forslaget vårt også som et helsepolitisk grep. Maten som vi tar med oss fra bensinstasjoner og gatekjøkken er mer usunn enn den vi spiser på serveringssteder, hevder Sp-representanten fra Troms. (ANB)

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken