Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal skolebarna veies - igjen

Stadig flere barn er fete - og snart er vekta tilbake i skolen.

Brus, søtsaker, tv-titting og pc-spill har sine pris: Stadig flere barn med vektproblemer. Men nå blir vekten hos helsesøster på skolen snart tatt i bruk.

|- Til høsten
En arbeidsgruppe nedsatt av Sosial-og Helsedirektoratet jobber med nye retningslinjer for veiing og måling av barn ved landets helsestasjoner og i skolehelsetjenesten:

- Dette blir trolig igangsatt til høsten, sier forsker Ragnhild Hovengen ved nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) fornøyd til Nettavisen.

Hun får full støtte for dette tiltaket av professor Kaare R. Norum, som tidligere har uttalt at når overvekt oppdages tidlig, kan mottiltak settes inn.

Veiing tilbake i skolen
For ti år siden ble det slutt på å veie seg hos helsesøster på skolen for å unngå både stigmatisering og utvikling av spiseproblemer - men flere eksperter mener det er helt nødvendig:

- For å dokumentere endringer i vekt/lengde hos barn og unge, haster det med systematiske målinger av barn og unge på gitte tidspunkter innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten slik verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler, sier Hovengen.

Vekt og høyde er viktige indikatorer på barnebefolkningens levekår i samfunnet.

8-åringer
- Det er ingen tvil om at overvekt og fedme skyldes et gap mellom energiinntaket og -forbruket. Dette er et samfunnsansvar, legger Hovengen til.

FHI skal i gang med en stor kartlegging av 4.000 8-åringer til høsten:

- De vil bli veid og målt, samt tatt mildjemål på, forklarer hun.

Den samme studien skal gjennomføres i 20 land:

- Dermed får vi rikelig anledning til å sammenligne vektutviklingen på tvers av landegrenser, sier hun.

- Hvordan vurderes overvekt?
Det finnes flere måter å vurdere overvekt på. «KMI» (kroppsmasseindeks) er mye brukt, men egner seg ikke så godt for barn.

KMI skiller heller ikke mellom fett- og muskelmasse. For helsen - blant annet hjerte- og karsykdommer - er det av betydning hvordan fettet er fordelt på kroppen.

- Vi foretrekker å bruke såkalte percentilskjema hos barn. Disse skjemaene - rosa for piker og lyseblå for gutter - baserer seg på høyde og vekt, men tar også barnets alder i betraktning, sier Hovengen til Nettavisen.

Den følger barnets utvikling fra fødsel og vil fange opp avvik, som helsesøster kan gjøre oppmerksom på, sier hun.

Barn er forskjellige
Det er også utviklet en egen KMI for barn, som tar hensyn til alder, forklarer Ragnhild Hovengen ved Folkehelsa til Nettavisen.

Det er mulig å måle kroppsfettet, men det blir ofte litt unøyaktig. Grensen for overvekt settes vanligvis til over 25 prosent kroppsfett hos jenter - og over 32 prosent hos gutter.

Det er viktig å merke seg at barn er forskjellige - og vokser også i etapper. Det er heller ikke uvanlig at barn legger på seg litt før en «vekstspurt» starter, presiseres det i Pasienthåndboka.

Slår alarm
Vekststudien i Bergen, ledet av forsker Petur Juliusson og professor i pediatri Robert Bjerknes, ville undersøke om fedmeepidemien blant barn var et problem i Norge - fordi dokumentasjonen er mangelfull.

Resultatet var at 15 prosent av jentene og 14 prosent av guttene tilfredsstilte internasjonale kriterier for overvekt. Sammenlignet med data fra Bergen fra tidlig på 1970-tallet var overvekten 3-4 doblet.

- Det er grunn til å tro at overvekt blant voksne fort relateres til barn, sier forsker Ranhild Hovengen ved nasjonalt folkeinstitutt (FHI) til Nettavisen.

Vekststudier
«Bergensstudien» så også på en internasjonal definisjon av overvekt.

Utgangspunktet var vekstdata fra Brasil, Storbritannia, Hongkong, Nederland, Singapore og USA, som inkluderte 97.876 gutter og 94.851 jenter fra 0 til 25 år. Dataene ble innsamlet fra 1968 til 1993.

To linjer, med utgangspunkt i KMI på 25 kg/m2 og 30 kg/m2 ved alder av 18 år, ble ekstrapolert ned i alder.

HTML EMBED
Se hele tabellen gjengitt i Bergensstudien (ekstern lenke)

WHO anser fedme som et av de viktigste helseproblemene i verden.

Reklame

Vårens topp 11 sneakers til herre

Kommentarer til denne saken