Gå til sidens hovedinnhold

Nå skjelver bankene i USA

Banker over hele verden fryktet dagens tale fra Barack Obama.

Finansverden - og spesielt Wall Street - stod stille da USAs president klokken 17.55 norsk tid gikk på podiet i New York:

- Nå må finanssektoren slåss sammen med oss - og ikke mot oss, sa Obama.

Foran seg hadde han planene for et nytt og mye strengere regime for finanssektoren i USA.

Og det var ikke småtterier presidenten kom med:

- Det er ikke noe forskjell på Wall Street og Main Street. Vi faller sammen, og vi reiser oss sammen. Uten reformene vi nå legger opp til, risikerer landet en ny finanskrise.

Bli ved din lest - bank!
Får Obama som han vil, ligger det an til revolusjon av rammevilkårene for finansaktørene på Wall Street - kapitalismens globale høyborg.

Presidenten vil blant annet innføre nye lover og regler som sørger for en saftig innstramming av hva banker har lov å drive med.

Banker skal ikke lengre kunne eie, investere i eller promotere hedgefond, private equity-fond eller drive lukket handel der formålet er egen fortjeneste.

Ingen banker eller finansinstitusjoner må heller bli så store at samfunnsøkonomien settes i fare ved konkurs, mener Obama.

«End of story»
- Vi må lære av krisen vi har vært gjennom. Hvis ikke, er vi dømt til å gjenta den, sa en engasjert president - direkte henvendt til fremtredende næringslivsledere, mange av dem på første benk i salen i New York.

- Krisen kom som en følge av manglende ansvar - hele veien fra Wall Street til Washington. Nå må vi ta ansvar. En stemme for denne reformen, er en stemme for å hindre en ny krise. Det er sannheten. End of story, sa Obama.

Og han har ikke tenkt å gi seg med USA - presidenten ønsker nemlig å få hele verden med på innstrammingene.

Norge er ikke USA
I Norge er DnB NOR Markets den helt dominerende aktør på områder som gjelder avanserte bankinstrumenter. Sjefen, og den mest lønnsomme, og best lønnede, personen i konsernet, Ottar Ertzeid, er ikke bekymret.

- Nei, jeg er ikke nervøs for Obamas tale i kveld eller konsekvensene av den. Det skyldes ganske enkelt at det vi driver med i DnB NOR Markets er veldig konservativt og bankrelevant i forhold til det enkelte deler av finanssektoren i USA drev med, sier Ertzeid til NA24.

- Så du har ingen frykt for at Obamas nye regler vil føre til et tvangssalg av DnB NOR Markets?

- Nei, det er helt uaktuelt. Det vi driver med er så konservativt at vi ble nesten ertet av finansanalytikere før finanskrisen. I tiden etter finanskrisen har vi blitt genierklært, sier Ertzeid.

Ifølge Ertzeid er forskjellene på finanssektoren i USA og Europa store.

- I USA har den uregulerte delen av finansmarkedet vært enormt mye større enn i Europe. Og tilsynet av finanssektoren i USA har vært fragmentert og mangelfullt i forhold til Europa, og ikke minst i forhold til i Norge hvor vi har Finanstilsynet som en helhetlig og sterk aktør, sier han og minner om at Norge lenge har hatt frarådingsplikt ved långivning, noe som har bidratt til at vi har unngått problemer med boliglån som i USA.

Utenkelig i Norge
Ertzeid understreker at banker i Norge ikke driver med Hedge Fond og Private Equity Fond som Obama vil forby.

- Finanssektoren i USA har drevet med mange ting som ikke er lov i Europa. Jeg tenker på investeringer i og kjøp av rederier, tankanlegg og havner. Dette er investeringer som er utenkelig i Norge, sier Ertzeid.

Han peker også på at skattebetalerne i USA har måttet ta en stor del av regningen for finanssektorens elleville spill.

- Her hjemme har vårt regulerte system sørget for den vanlige forbruker er lite berørt av finanskrisen, sier han.

- Også EU strammer regelverket for finanssektoren. Vil ikke det berøre dere?

- I liten grad. Vi driver svært lite med kredittderivater, verdipapirisering og lignende, vi berøres derfor i liten grad, svarer Ertzeid.

Obamas krav:
Her er president Barack Obamas hovedkrav til ett nytt og strengere regime for det amerikanske (og internasjonale) finansmarkedet (Kilde: The White House) http://www.whitehouse.gov/issues/economy/financial-reform

* Finanskrisen kom som et resultat av fundamentale feil begått av finansselskapene på Wall Street. Skattebetalerne skal i fremtiden slippe å betale prisen for andres uansvarlighet. Det må det enkelte finansselskap ta ansvar for selv.

* De 50 største aktørene på Wall Street vil i fremtiden få et kollektivt ansvar for å betale tilbake hjelp ytt av skattebetalere.

* Forbrukerne skal beskyttes i langt større grad enn i dag gjennom en rekke nye lover og regler. Det skal også etableres et nytt offentlig tilsyn med hovedoppgave å beskytte forbrukerne.

* Nye lover skal sørge for å tett hullene i dagens finanslovgivning. De nye lovene skal forhindre at ett? grått? banksystem for lov å utvikle seg på nytt. Under finanskrisen finansierte det uregulerte bankmarkedet hele åtte billioner dollar.

* Den amerikanske sentralbanken skal få utvidede fullmakter til å foreta tilsyn i finansselskapene.

* Sterkere krav til egenkapital til banker og finansinstitusjoner skal sikre at de takler nedturer bedre.

* Nye lover skal sikre større transparens i derivatmarkedet.

Kommentarer til denne saken