Gå til sidens hovedinnhold

Nå tar Stortinget en laaaang sommerferie

Tar sommerferie fram til oktober. - Urimelig lenge, mener Erling Folkvord.

Fredag er det siste møtedag i Stortinget på tre og en halv måned. Da tar Norges nasjonalforsamling sommerferie, og det vil ikke bli fattet eneste vedtak før Stortinget åpner igjen til høsten.

- Stortingets møter går i sesjoner, en vårsesjon og en høstsesjon. Vårsesjonen avsluttes fredag, sier Stortingets direktør, Ida Børresen, til Nettavisen.

Fram til Stortinget offisielt åpner igjen i oktober, blir det helt tomt i stortingssalen - i totalt 15 uker.

Stortinget trer sammen og konstiturer seg mandag 1. oktober, og dagen etter åpner kong Harald det 157. storting.

- I denne perioden, fram til åpningen i begynnelsen av oktober, er det ikke møter i salen. Da fatter ikke Stortinget vedtak, sier Børresen.

- Det er ikke ferie
- Mange vil jo kalle dette en veldig lang sommerferie?

- Nei, det er det ikke. Det er jo ikke ferie, selv om de avvikler ferie i den perioden som andre folk. Det er fortsatt mye arbeid som gjennomføres, og det er særlig en del reiser i slutten av perioden, sier Børresen.

Hun påpeker at stortingsrepresentantene jobber litt annerledes enn andre.

- Det å være stortingsrepresentant er litt annerledes. De arbeider på en annen måte. Deres arbeid er delvis på Stortinget i sesjonene, men også i stor grad hjemme i deres distrikt og i partiene, sier Børresen, og fortsetter:

- Vi har jo ikke ansatt representantene. Jeg som direktør er ikke deres arbeidsgiver. Det er viktig å understreke at de er valgt, og at det er et verv, sier hun.

Børresen sier at ferieloven ikke gjelder for stortingsrepresentantene.

- Det er ingen ferielov som gjelder for dem, så det forutsetter at de tar ferie når de får det til. Jeg vil tippe at de i et valgår knapt har ferie, sier hun til Nettavisen.

- Det er urimelig lenge
Tidligere stortingsrepresentant og Rødt-politiker Erling Folkvord, mener imidlertid at Stortingets sommerferie er for lang.

- Det at Stortinget skal slutte litt tidligere enn elevene på skolen, og starte opp igjen en og en halv måned etter skolen, er jo ingen naturlov, sier Folkvord bestemt.

Han mener stortingsferien med fordel kan kortes ned.

- De som vil ta det lugnt og rolig, de har jo en urimelig lang sommerferie. Det samme gjelder juleferie og påskeferie, sier Folkvord til Nettavisen.

Han mener dette likevel er litt todelt.

- De stortingsrepresentantene som jobber hardt for å ivareta interessene til de som har valgt dem, de kan jo stå på og jobbe aktivt med det året rundt. Lange stortingsferier gir dem jo mer armslag til både partiarbeid og lignende arbeid, uhindret av møter i Stortinget, sier han.

- Har du et inntrykk av hvor mange stortingsrepresentanter som tar det «lugnt»?

- Hvor mange som tilhører den ene gruppen, og hvor mange som tilhører den andre, er jo umulig å vite. Da jeg var stortingsrepresentant var dette noe som det ikke ble snakket om, sier han.

- Et hardkjør på slutten
Selv tilhørte Folkvord gruppen av politikere som brukte Stortingets sommerferie til å jobbe med politisk arbeid.

- Jeg hadde samme sommerferie som jeg hadde på den sivile jobben min, og knapt nok det i årene jeg var på Stortinget. Jeg jobbet for partiet når Stortinget hadde ferie, og jeg synes det var helt rimelig, sier han.

Han mener det ville gjøre de demokratiske prosessene bedre om Stortinget hadde kuttet ned på sommerferien.

- Arbeidsfordelingen i Stortinget er helt urimelig gjennom året. I januar, februar, mars og en del av april, var det nesten ikke behandling av viktige saker. Så var det en gjensidig forståelse mellom ledelsen på Stortinget og regjeringen om at man skulle ha råkjør i to måneder fram til midten av juni, sier han, og fortsetter:

- Det var intense uker med veldig mange viktige saker som ble dunket igjennom, med korte frister og lange møtedager. Så det ble vanskelig å få til en seriøs behandling. Det er jo slik de som styrer vil ha det. Det gir mulighet for å dunke gjennom saker veldig raskt, uten at folk får tid til å sette seg inn i det. Dessuten gir det representantene stor frihet og lavt arbeidspress i store deler av året, sier Folkvord.

- Det er en veldig udemokratisk arbeidsstil, sier han.

- Pluss på en måned
Folkvord mener en mulighet er å forlenge vårsesjonen med noen uker, for å sikre en grundigere saksbehandling i Stortinget.

- Det hadde gått an å plusse på en måned, at de slutter i midten av juli i stedet for juni. Da ville man fått en grundigere behandling av saker, og færre nattmøter, sier han.

- Men hadde det ikke vært rimelig at stortingsferien var som for vanlige folk, fem uker?

- Jo, jeg synes at det er rimelig. Samtidig skal man tenke på at det er en del representanter som rent faktisk bruker den lange ferien til seriøst partiarbeid. Men hensynet til åpent, demokratisk arbeid i Stortinget burde gått først, sier han.

Han sier representantene har mye tid til velgerkontakt og partiarbeid også ellers i året, og at man nødvendigvis ikke må ha den lange sommerferien for å rekke det.

- Arbeidsfordelingen er slik at man har mange muligheter til å drive politisk arbeid gjennom hele året. Det er mange møtefri dager, du har lørdag og søndag - og ordningen er slik at nær en tredjedel av representantene til enhver tid ikke trenger å være i stortingsbygningen, og kan bruke tiden til andre ting, sier han.

Tjener 777.630 kroner
Den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene er nå på 777.630 kroner. Godtgjørelsen økte med 26.700 kroner fra 2011 til i år, på grunn av en teknisk omlegging av ordningen. Tidligere fikk også representantene en daggodtgjørelse (bortsett fra i juli), som i fjor var på 182 kroner per dag.

Stortingspresidentens godtgjørelse tilsvarer samme godtgjørelse som statsministeren, og er på 1.366.700 kroner.

Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen.

I tillegg får stortingsrepresentantene dekket tjenestereiser og hjemreiser i helgene for pendlere. Familiemedlemmer til representanter som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, får dekket inntil to besøksreiser per år, per person. Telefonutgiftene dekkes også fullt ut, og de har krav på mobilt kontor og nettbrett, ifølge regelverket.

De som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, har fri tilgang på Stortingets leiligheter.

Mens katten er borte ...
Mens Stortinget har ferie, blir det gjort vedlikehold og annet forefallende arbeid i stortingsbygningen.

- Så du selv får ingen lenger ferie selv om politikerne forlater Stortinget?

- Jeg skal jobbe, men det er klart at for oss som jobber i administrasjonen på Stortinget så er det en roligere periode. Men det bruker vi til alt annet, for å få igangsatt prosjekter og gjennomført vedlikehold av bygningen som vanligvis er vanskelig når det er full aktivitet her, sier Stortingets direktør, Ida Børresen.

- Det er klart at vi preges ganske mye av det som skjer i salen til det daglige, så det er en roligere puls, men mye å gjøre, sier hun.

I sommer skal det forberedes oppussing av Stortingets fasade mot Karl Johans gate, det skal gjøres sikkerhetstiltak på vinduer ut mot Akersgata.

Kommentarer til denne saken