Rogalands Avis skrev 10. august at helsesjef Egil Bjørløw mente røykeboksen for ansatte ved Stavanger lufthavn, Sola var i strid med røykelovens bestemmelser. Stridskjernen var om røykfrisystemet var plassert i en kantine eller ei. Avinor hevdet at rommet ikke var et bespisningsrom – men et oppholdsrom.

I Arbeidstilsynet tilsynsrapport heter det at det ikke kjentes røyk eller dårlig luft fra røykeboksene, og at luften i boksene var røyk- og luktfri da inspeksjon ble gjennomført straks røykerne hadde forlatt boksen. Arbeidstilsynet anser saken som avsluttet, og kjøper dermed Avinors argumenter om rommets bruksformål.

– Anbefales
Aksepten for innendørsrøykingen gleder sikkerhetskontrollør André Torbergsen i Securitas.

– Dette fungerer ekstremt bra. Det er bedre luftkvalitet i røykeboksen enn utenfor, sier Torbergsen i Securitas til Rogalands Avis.

Kommersiell sjef Ina Eldøy i Avinor har utelukkende gode erfaringer med røykeburet.

– Dette kan jeg trygt anbefale andre virksomheter å ta i bruk, sier Eldøy.

Stort røykeboksmarked
Ifølge nordisk sjef Peter Ingwaldson hos leverandøren av «Smoke Free Systems» har allerede et par hundre kunder i Norge tatt systemet i bruk siden lanseringen på slutten av 1990-tallet.

På kundelisten er Avinor, SAS, NSB, Kriminalomsorgen, Frostating lagmannsrett i Trondheim og en rekke andre virksomheter i offentlig og privat virksomhet.

– Før røyken rekker å spre seg, fanger vi røyken ved kilden ved hjelp av en viftemotor som drar den gjennom en filterpakke. I prinsippet står vi igjen med 100 prosent ren luft, forklarer Ingwaldson.

Virksomheten er etablert i 13 land, og Smoke Free Systems’ moderforetak omsetter årlig for cirka 175 millioner kroner, opplyser Ingwaldson, som understreker at de forholder seg strengt til det norske lovverket.

Les flere saker på Rogalands Avis.