Gå til sidens hovedinnhold

Nå vil de ta trygdesnylterne

Verken Høyre eller Frp vil gjøre som Storbritannia og gå til «krig» mot trygdesnyltere. Men noe skal gjøres.

NA24 gjenga i forrige uke den nye planen til britenes statsminister David Cameron.

Les mer i saken: Går til krig mot trygdesnyltere

I tidenes krafttak mot trygdebedragerier varslet Cameron at målet er å avsløre skatte- og trygdebedragerier på minst 10 milliarder kroner årlig.

- De enorme kostnadene ved trygdesvindel tilsvarer kostnadene for 200 videregående skoler eller over 150.000 sykepleiere. Dette er fullstendig uholdbart og vi skal nå ha en slutt på det, sa Cameron ifølge The Daily Telegraph og la til at de nye tiltakene mot trygdesvindel må være kompromissløse.

Ikke helt på linje med Cameron
Høyre og FrP lar seg i begrenset grad inspirere av Cameron.

- De siste årene har det skjedd en del på dette feltet, men hvis vi kan gjøre enda mer for å begrense trygdemisbruk vil vi vurdere det, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen til NA24.

- Er noen av Camerons tiltak aktuelle for Høyre dersom dere kommer i regjeringsposisjon?

- Vi vil vurdere forslaget om å kjøre kredittopplysning i trygdesøkerøyemed. Det kan også styrke sikkerheten for dem som skal motta trygd, sier Røe Isaksen.

Høyres innfallsvinkel er uansett litt annerledes enn Camerons.

- Vi har allerede lansert en rekke forslag for å hindre at folk havner på uføretrygd unødig, men det er jo en litt annen sak, sier han.

Viktigst at det lønner seg å jobbe
FrP vil også gjøre mer for å bekjempe trygdesvindel, men vil i likhet med Høyre ikke gå fullt så hardt ut som Cameron.

- Det er ingen tvil om at det eksisterer trygdesvindel i Norge som bør bekjempes og avdekkes. Her bør det gjøres mer enn det blir gjort i dag uten at jeg ønsker å benytte ordet ”krig”, sier FrPs nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen Gjermund Hagesæter til NA24.

Han peker på at trygdeutgiftene i Norge har økt sterkt de siste årene og dersom utviklingen fortsetter vil det gå ut over andre budsjettposter.

- Det er viktig at trygdeutgiftene blir holdt nede både ved å avdekke svindel men også ved å legge bedre til rette for at uføretrygdede lettere kan få utnytte sin restarbeidsevne. Mange uføretrygdede ønsker å arbeide noe, men får som oftest ikke anledning til det, sier Hagesæter.

Han mener det aller viktigste er at det må bli mer lønnsomt å jobbe i forhold til å leve på trygd.

- Det er viktig å få et skattesystem og skattenivå som gjør det mer lønnsomt å arbeide fremfor å gå på trygd. På den måten vil alle som har mulighet til å jobbe få et sterkere økonomisk incitament til å gjøre det, sier Hagesæter.

Bakgrunn:
Storbritannias statsminister David Cameron vil avsløre svindel for minst 10 milliarder norske kroner årlig, noe som utgjør 1,15 prosent av det britiske velferdsbudsjettet på cirka 850 milliarder kroner.

I Norge har NAV avdekket trygdesvindel for en halv milliard kroner i perioden 2006 til og med 2008. Fordelt på tre år gir det et årlig avdekket svindelbeløp på cirka 167 millioner kroner.

Av et antatt trygde-/velferdsbudsjett på cirka 300 milliarder (uføre, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, enslig forsørger, attføring, rehabilitering, barnetrygd, fødselspermisjon - fødepenger) kroner årlig betyr det at prosentandelen som avdekkes utgjør 0,06 prosent - eller 0,6 promille.

Dersom Cameron lykkes i å avdekke 1,15% av velferdsbudsjettet som juks i Storbritannia (10 milliarder norske kroner årlig) ville en norsk regjering med samme innsats kunne avdekket svindel for 3,45 milliarder norske kroner årlig. Det er mer enn 20 ganger så mye som snittet for årene 2006 til og med 2008.

Kilder: NAV, The Daily Telegraph

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken