Gå til sidens hovedinnhold

Nådeløst mot Kjøll og departementet

Det gikk over en uke fra Berit Kjøll fikk all informasjon om Aker-transaksjonene til næringsminister Sylvia Brustad tok affære.

Aker ASAs revisjonsutvalg er nådeløse overfor statens styrerepresentant i Aker Holding AS, Berit Kjøll, og representanter for handels- og næringsdepartementet. Det kom fram da Finn Berg Jacobsen la fram revisjonsutvalgets redegjørelse i Vika Atrium tirsdag ettermiddag.

Revisjonsutvalget sier at Berit Kjøll hadde all informasjon om transaksjonene før de ble gjennomført.

LES OGSÅ:- Vi ble ført bak lyset

Men ikke nok med det: Både Kjøll og representanter for departementet har ved flere anledninger takket nei til å få mer informasjon.

Les hele redegjørelsen her. Berg Jacobsen presiserte at redegjørelsen er basert på informasjonen om hendelsesforløpet som er innhentet fra styreprotokoller og personer i Aker ASA. Berit Kjøll har altså ikke uttalt seg overfor revisjonsutvalget.

Deltok på eiermøte
Allerede 13. mars , i forbindelse med et eiermøte i Aker Holding i Aker Solutions lokaler på Fornebu, skal fire representanter for handels- og næringsdepartementet ha blitt orientert om at Aker Solutions vil overta hele Aker Oilfield Services. Akers konsernsjef, Øyvind Eriksen, skal på møtet ha bekreftet overfor møtedeltakerne at det pågikk diskusjoner Aker og Aker Solutions om salg av flere virksomheter, men representantene fra departementet ga uttrykk for at de ikke ville motta konfidensiell informasjon om dette.

Statens styrerepresentant i Aker Holding AS, Berit Kjøll, ble tirsdag 24. mars kontaktet av daglig leder i Aker Holding, Bengt A. Rem, for å få berammet et styremøte for å gjennomgå transaksjonene som Aker og Aker Solutions da hadde blitt enige om.

Fikk presentasjon
Revisjonsutvalget skriver at Berit Kjøll i denne samtalen ba om å få tilsendt en beskrivelse av transaksjonene, siden hun skulle i et møte med departementet allerede dagen etter - 25. mars . Hun fikk tilsendt en presentasjon på 27 sider, som skal ha inneholdt en detaljert redegjørelse for transaksjonene - inkludert saksbehandling, prisfastsettelse og juridiske vurderinger.

Allerede på ettermiddagen torsdag 26. mars får Berit Kjøll tilsendt sakspapirene til styremøtet som skal gå mandag 30. mars . Blant papirene er hele styrepresentasjonen for Aker Solutions i forbindelse med transaksjonene - den er på i alt 154 sider.

- Var fornøyd
Revisjonsutvalget skriver at i etterkant av generalforsamlingen i Aker Holding mandag 30. mars , ga Øyvind Eriksen i Aker en redegjørelse for tre representanter fra departementet om avtalene, prosessen og de juridiske vurderingene i forbindelse med transaksjonene. Representantene fra departementet skal ha gitt uttrykk for at de var fornøyd med hvordan prosessen var blitt håndtert.

I etterkant av dette startet styremøtet i Aker Holding, med Øyvind Eriksen som styreleder. Han skal ha sagt at Aker Solutions har konkludert med at transaksjonene ikke krevde godkjenning på generalforsamlingen i Aker Solutions ASA. Derfor ble transaksjonene kun en orienteringssak i Aker Holding-styret.

- Sa seg tilfreds
Revisjonsutvalget skriver så om dette styremøtet:

«Statens representant sa seg tilfreds med gjennomgangen og hadde ingen innsigelser mot transaksjoner eller prosess.»

Men ifølge revisjonsutvalget reagerte de svenske eierne annerledes:

«Representantene for de svenske eierne ønsket på sin side å få en ny gjennomgang av tranaksjonen der representanter for Aker Holding-aksjonærene Saab og Investor kan delta. Daglig leder i Aker Holding blir bedt om å organisere en slik gjennomgang neste dag.»

Berit Kjøll skal ha blitt uttrykkelig spurt om ikke også handels- og næringsdepartementet ønsker å være med på en slik gjennomgang neste dag. Til det skal Kjøll ha svart at hun ikke anser det som nødvendig. Staten er dermed ikke representert tirsdag 31. mars da de svenske investorene med juridisk rådgiver tilstede fikk ytterligere informasjon om transaksjonene fra en rekke av de involverte i prosessen.

Svensk kritikk
Onsdag 1. april ble transaksjonsdokumentene mellom Aker og Aker Solutions undertegnet på ettermiddagen. Ifølge revisjonsutvalget mottok Aker-sjef Eriksen omtrent samtidig en e-post fra de svenske Aker Holding-eierne. I e-posten blir det rettet kritikk mot fremgangsmåten ved transaksjonene. Svenskene mener at både transaksjonene og Aker ASAs deltagelse i et obligasjonslån i Aker Solutions burde vært fremlagt for generalforsamlingen i Aker Solutions.

Dagen etter, torsdag 2. april , blir Kjell Inge Røkke hyllet av statsminister Jens Stoltenberg på Aker-dagen.

Først fredag 3. april , over en uke etter at Berit Kjøll skal ha blitt fullstendig orientert om transaksjonenes innhold, reagerer næringsminister Sylvia Brustad. Hun kontakter Aker-sjef Eriksen og får en telefonkonferanse med ham og flere andre klokken 15.30.

- Det var altså ingen innvendinger fra Brustads side mot transaksjonene før på dette tidspunktet?

- Det er vår forståelse, svarer Finn Berg Jacobsen til Nettavisen.

I et telefonstyremøte samme dag, klokken 17.30 fredag 3. april , besluttet styret i Aker Holding å be Aker Solutions om å innhente en ny, uavhengig prisvurdering av Aker-selskapene Aker Solutions har kjøpt for nær to milliarder kroner.

Reklame

Endelig på lager igjen: Ladekabelen som kutter strømmen selv

Kommentarer til denne saken