Berge Gerdt Larsen skal gjennom sitt private selskapssystem ha fått utbetalt 715 millioner kroner fra de havarerte selskapene Petromena, Petrojack og Petroprod i perioden 2004-2008. Det viser en gjennomgang av alle årsrapportene til selskapene foretatt av Dagens Næringsliv.

I fjor skal det også ha blitt overført penger, men disse beløpene skal være vesentlig lavere, på grunn av betalingsstans i Petroprod og Petromena.

- Selskapet gir ikke noen uttalelser. Berge Larsen er styreformann og han gir ikke kommentarer, opplyser sentralbordet hos hans Gerdt Larsens selskap Larsen Oil & Gas, til avisen.

Pengene er hentet ut gjennom «management-avtaler» og provisjoner ved salg av rigger.

Bostyrerne i de tre riggselskapene skal nå se nærmere på de store utbetalingene, ifølge DN.