Gå til sidens hovedinnhold

Når kapitalisme blir moralisme

Oljefondet selger seg ut av butikkgiganten Wal-Mart - og tar et langt skritt i retning moralistisk synsing, mener NA24s kommentator.

(NA24-KOMMENTAR): Tirsdag ble det kjent at Statens pensjonsfond har solgt seg ut av butikkjeden Wal-Mart etter pålegg fra Finansdepartementet, som igjen baserer seg på en vurdering gjort av fondets Etikkråd.

Det fremgår tydelig av pressemeldingen om saken at Norges Bank, som forvalter fondet, har hatt innvendinger mot avgjørelsen.

Det er ikke rart, for det er uten tvil den mest kontroversielle avgjørelsen til fondets Etikkråd.

Nå er totalt 19 selskaper svartelistet av pensjonsfondet. De fleste av disse har til nå vært involvert i produksjon av enten atomvåpen eller klasebomber. Dette medfører at verdens største forsvars- og flyprodusenter er utelukket, så som Boeing, United Technologies, EADS, Honeywell, Northrop Grumman, Finmeccanica, Raytheon og Lockheed Martin.

I tillegg er enkelte utelukket på grunn av andre forhold, for eksempel oljeselskapet Kerr-McGee for å ha tatt oppdrag for Marokko utenfor okkuperte Vest-Sahara.

Det spesielle med avgjørelsen når det gjelder Wal-Mart er at Etikkrådet i sin tilrådning har gått svært langt i å holde selskapet ansvarlig for hva som skjer hos underleverandører over hele verden, samtidig som det er en totalvurdering som fører til svartelistingen.

Rådet medgir at de enkelte innsigelsene hver for seg neppe er tilstrekkelig til å utelukke selskapet. «Det er etter rådets oppfatning den totale summen av normbrudd, både i selskapets egen virksomhet og i leverandørkjeden, som gjør denne saken spesiell», heter det i tilrådningen.

Omstridt
Det er ingen tvil om at Wal-Mart er et kontroversielt selskap det er lett å finne grunner til å mislike.

Wal-Mart har revolusjonert detaljhandelen i USA med fokus på lave priser. Selskapet har bygd opp et verdensledende logistikksystem og satser stort på import av billige varer fra Kina og andre lavkostnadsland. Leverandørene presses hardt, og det kjempes innbitt for å holde fagbevegelsen ute av butikkene. Lønningene er lavere enn i tradisjonelle supermarkeder i USA.

Det har ført til at butikkgiganten er hatet av konkurrentene, av fagbevegelsen og av amerikanske produsenter som taper i konkurransen med lavkostnadsland. Kritikerne er ressurssterke og driver egne nettsteder.

Ikke bare negativt
På den andre siden har de lave prisene gjort Wal-Mart til favorittbutikken blant grupper med lave og moderat inntekter i USA. Wal-Mart sier selv at over 130 millioner kunder er inne i butikkene i løpet av en uke. Selskapet har rundt 1,3 millioner ansatte, og ser ikke ut til å ha problemer med å bemanne butikkene i hjemmemarkedet USA, til tross for fallende arbeidsledighet.

Wal-Mart kjøper også enorme mengder varer fra tusenvis av leverandører i utviklingsland som Kina. Det sies at hvis Wal-Mart hadde vært et land, ville dette landet vært Kinas åttende største handelspartner.

Bedre uten?
Man må være ganske naiv for å tro at man kan drive et så omfattende system uten at det finnes tilfeller av dårlig arbeidsmiljø, overgrep og barnearbeid hos leverandører. Og Wal-Mart kunne sikkert gjort mye mer for å forhindre dette.

Men har Wal-Mart - med alle sine feil - alt i alt vært til fordel for utviklingslandene man kjøper varer fra, eller ville de gjort det bedre uten denne eksporten? Man kan gjerne drømme om at disse landene, på det utviklingsnivået de nå er, skulle leve opp til arbeidsmiljøstandarder fra vestlige land som Norge. Men da gjør man nettopp det. Drømmer.

Hvis svaret er at folk i disse landene alt i alt har tjent på å levere varer til Wal-Mart, så blir etikken til pensjonsfondet ganske diskutabel.

Konsekvensen av den norske etikken kan fort bli at vestlige selskaper lar være å kjøpe varer i u-land og dropper investeringer der for å unngå PR-belastningen ved at man nesten uunngåelig blir involvert i forretningsvirksomhet som ikke holder vestlig standard.

Hvor går grensen?
Dessuten er det vanskelig å se hvor man skal stoppe når svartelisting i så stor grad er basert på synsing. Man vil etter alt å dømme finne lignende problemer hos underleverandører til et utall vestlige bedrifter. Omfanget er selvsagt stort hos Wal-Mart, men det kan vel ikke være slik at store selskaper skal straffes av pensjonsfondet for å være store?

Allerede nå er fire av de 30 selskapene i den toneangivende Dow Jones-indeksen svartelistet av fondet. Man står i fare for enten å utelukke en stor andel av verdens største børsselskaper, eller – hvis man begrenser svartelistingen – ende opp med en vilkårlig forskjellsbehandling.

Er Wal-Mart verdens verste selskap når det gjelder arbeidsmiljø? Er Kerr-McGee det eneste oljeselskapet med etiske problemer? Sammen med Wal-Mart ble gruvselskapet Freeport McMoRan utelukket på grunn av miljøproblemer ved et anlegg på Ny Guinea. Er Freeport McMoRan verdens miljøversting? Hvorfor er ikke det større gruveselskapet Rio Tinto, som er Freeports partner på Ny Guinea, utelukket?

Slik kan man egentlig fortsette til pensjonsfondets investeringsmuligheter stort sett består av programvareselskaper og søndagsskoler. Det er mulig det er veldig etisk, men fører det til at verden blir bedre?

Are Slettaner tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon og redaktør for iMarkedet.no. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet kommentarartikler. Her kan du lese de siste dagenes kommentarer:

Skål for verdensøkonomien!
Pause etter flause
Forståelig Odfjell-kritikk
Når bonden blir polsk
Vil ha urettferdig politikk
Kvinner i drømmeland
Straff som fortjent
Lekekrakk på børsen
Kampen mot TV
«Hyggelige» matpriser?
Børsras – hva gjør du?
Uenig i strategien, tar æren likevel
Oljeboblen som sprakk
En afrikansk tragedie
Høyre-katastrofen
Berlin-mur mot Fredriksen?
Tror ansatte-aksjer gir kursfall
Svikter sekstimersdagen
Analytikere trenger regnehjelp
Jeg, en idiot
Ikke hør på finansselgerne!

Kommentarer til denne saken