Nye tall fra Medisinsk fødselsregister som ble lagt fram i februar, viser at det ble født 49 barn med Downs i 2012, tre av dem var dødfødte. Dette er det laveste fødselstallet siden registreringsmetodene ble gode nok i 1999, skriver Dagsavisen ifølge NTB.

Dette er også det første året det ble abortert flere fostre med Downs syndrom enn det ble født barn med denne diagnosen. 69 fostre med Downs ble abortert i 2012.

Ifølge Dagsavisen velger totalt sett cirka to av ti gravide kvinner å avbryte svangerskapet. En fersk undersøkelse Medisinsk fødselsregister har gjort for avisen, viser at 87 prosent av kvinnene som i 2012 kjente til at fosteret hadde Downs syndrom, valgte å ta abort. Andelen har ligget mellom 80 og 90 prosent i flere år.

– Dette er et sterkt signal om at vi har mislyktes som samfunn, sier KrFs nestleder Dagrun Eriksen til avisen. Hun understreker imidlertid at hun ikke kritiserer den enkeltes valg om å ta abort.

– Først og fremst må vi som politikere sette søkelyset på oss selv. Når jeg hører om den kampen mange foreldre må kjempe med samfunnet, blir jeg lei meg. Det viktigste er at foreldre som føder funksjonshemmede barn, får den hjelpen de trenger, sier hun. (©NTB)