Det kommer fram i en fersk undersøkelse som InFact News som har gjort på vegne av bemanningsselskapet Xtra personell. Resultatet viser at smitteberedskapen i norske bedrifter er dårlig. Spesielt er det privat næringsliv, fremfor offentlig virksomhet som synder.

Mens hele 70 prosent av de ansatte i offentlige virksomheter sier det er igangsatt tiltak mot svineinfluensasmitte, er tilsvarende andel for næringslivet kun 53 prosent.

Bekymringsfullt
Administrerende direktør i Xtra personell, Kristian Fæste, er bekymret.

- Dersom den negative trenden av pandemien fortsetter, kan et kunstig høyt sykefravær få store konsekvenser for den enkelte bedrift, men også for norsk økonomi generelt, sier han til Nettavisen.

Fæste mener private bedrifter er like godt disponert for smitte som offentlige og at dette bør være en tankevekker.

- Enkle tiltak som antibakteriell håndvask bør være et minstekrav for smittevern i alle virksomheter.

Ikke et problem
Informasjonsdirektør i NHO Kåre Verpe tror ikke Fæste har grunn til bekymring.

- Det tviler jeg sterkt på, sier han.

Avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Liv Ragnhild Teig, er enig med Verpe.

- Det som skiller denne pandemien fra enhver influensaperiode er at konsentrasjon er høyere. Flere er syke samtidig. Omfanget samlet sett er ikke større enn ved en vanlig influensapandemi.

Hun sier at dette er en organisatorisk utfordring.

- Vår erfaring er at bedriftene er flinke til å finne løsninger. Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at dette er dramatisk eller indikatorer på at det blir et problem.

Nord-Norge er verstingen
Geografisk er det Nord-Norge som er dårligst på smittevern. Her svarer 56 prosent av ansatte at arbeidsgiveren har innført tiltak. Det er 12 prosent mindre enn blant ansatte i Hordaland. Her svarte 68 prosent det tilsvarende.

Helsesektoren best
Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at helsesektoren har iverksatt de største tiltak mot svineinfluensasmitten. Det drar prosenttallene opp for hele den offentlige virksomheten.

Minst tiltak er gjort i servicesektoren. Der sier kun 41 prosent av de ansatte at deres bedrifter har tatt sine forholdsregler.

- I servicesektoren finner vi både restaurant og hotellbransjen hvor store folkemengder omgås til daglig. Her bør etter mitt syn smitteberedskapen være spesielt god, avslutter Fæste.