Gå til sidens hovedinnhold

Nasjonal offensiv mot overgrep

Regjeringen vil sette i gang en nasjonal kartlegging for å finne omfanget og mulige årsaker til seksuelle og fysiske overgrep mot barn.

Regjeringen vil ha en bred og samordnet offensiv mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn. En nasjonal kartlegging av omfanget og mulige årsaker til slike overgrep, er ett av 22 tiltak i en ny strategi barne- og familieminister Laila Dåvøy presenterte fredag.

- Store mørketall
- Vi plikter å gjøre det vi kan for å beskytte barn mot seksuelle og andre former for overgrep. Vi har grunn til å tro at det er store mørketall. Overgrep skal tales i hjel, ikke ties i hjel. Å avdekke, hjelpe, forhindre og forebygge er sentrale mål for tiltakene i denne planen, sier Dåvøy.

Fem departementer
Fem departementer, underliggende etater og øvrige forsknings- og fagmiljøer blir involvert i oppfølging av strategien, heter det i en pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

Regjeringens strategi er et bredt spekter av tiltak og en nulltoleranse for overgrep mot barn.

Blir ikke rapportert
Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen understreker betydningen av bedre samarbeid mellom ulike tjenester; barnevern, politi, skole, familievern og helsetjenester - i saker som gjelder seksuelle og fysiske overgrep.

Mistanke om seksuelle og fysiske overgrep mot barn blir ofte ikke rapportert. Både barnevernet og politiet opplever en klar underrapportering fra andre tjenester, som helsesektoren, skoler og barnehager. Et av de viktigste målene med den nye planen er ifølge regjeringen å øke bevisstheten om plikten til å melde fra dersom noe vekker mistanke eller bekymring.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken