Nasjonale prøver i regning, lesing på norsk og engelsk ble gjennomført i september for alle elever på 5. og 8. trinn.

Onsdag kom resultatene. Nettavisen har bedt om innsyn i resultatene for samtlige skoler, så nå kan du sjekke hvordan din skole hevder seg i de forskjellige prøvene.

SJEKK DIN SKOLE HER:

Engelsk 5. klasse

Engelsk 8. klasse

Lesing 5. klasse

Lesing 8. klasse

Regning 5. klasse

Regning 8. klasse

Resultatene viser at jentene er best i lesning, mens guttene skårer best i regning.

Les også: Oslo-elever leser best

De foreløpige analysene viser at jentene gjør det bedre enn guttene i lesing på 8. trinn, mens guttene har et bedre resultat enn jentene i regning på 5. trinn.

Det er små forskjeller mellom gutter og jenter i engelsk på både 5. og 8. trinn Gjennomgående for alle prøvene er at spredningen er større blant guttene enn blant jentene.

2007
I fjor hadde jenter og gutter med høyt utdannede foreldre hadde de beste resultatene på de nasjonale prøvene i regning, lesing på norsk og engelsk sett under ett, ifølge en rapport som Senter for økonomisk forskning (SØF) utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

- Dette viser at barnas sosiale bakgrunn er svært viktig, sier prosjektleder Ole Christian Melhus i Utdanningsdirektoratet da han presenterte tallene onsdag.

Generelt oppnår jenter, elever med norsk bakgrunn og med foreldre med høy utdanning høyere skår på de nasjonale prøvene enn andre elevgrupper. Disse individuelle kjennetegnene ved elevene slår dessuten sterkere ut på elevenes resultater på prøvene på åttende trinn, enn på femte trinn.

- Må offentliggjøres
Frp mener FrP at resultatene fra nasjonale prøver må offentliggjøres på skolenivå, slik at elever og foreldre har mulighet til å sammenligne skoler og til å sette større krav til skolen.

Les også: - Norge har mislykkes med tilpasset opplæring