Åremålet løper ut neste sommer, men NAV-sjefen meddeler allerede nå sin beslutning.

– Jeg ønsker at ny leder er pekt ut i god tid før jeg slutter. Dette er en krevende jobb og det er viktig at Arbeidsdepartementet har tid til å finne en etterfølger, sier Saglie til nav.no.

NAV-sjefen har sittet på toppen i fem år, først et år som leder for interimsorganisasjonen, og fra 1. juli 2006 som arbeids- og velferdsdirektør. Neste sommer løper åremålsperioden på seks år ut. Arbeidsdepartementet starter nå prosessen med å finne en ny etterfølger, og Saglie blir i jobben til ny direktør er på plass.

Saglie har fått tilbud om å lede en faglig satsing ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Les også: - NAV har gått fra vondt til verre

- Ikke all verdens tid igjen
– Som 61-åring må jeg erkjenne at jeg ikke har all verdens tid igjen i arbeidslivet. Samtidig er det flere ting jeg lenge har hatt har lyst til å jobbe med. Hvis jeg skal få gjort det, kan jeg ikke gå inn i en ny periode som leder av NAV.

Grunnen til at Saglie sier fra allerede nå, er at han ønsker at departementet skal ha god tid til å finne ny leder.

– Vi er gjennom en krevende etableringsfase og er i starten av en konsolideringsfase. Nå trengs lederskap som trygger driften, og det er også behov for mer fokus på å skape god og helhetlig tjenestekvalitet for våre brukere og et godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere. Av hensyn til medarbeiderne, og til vår løpende drift og utvikling, vil det være best om en ny leder er på plass før jeg slutter.

Saglie fremholder at han vil ha fullt fokus på NAV fremover.

– Jeg har ikke sagt opp jobben, kun varslet at jeg ikke søker nytt åremål om et år. Mitt fulle fokus er i NAV. Vi har mange oppgaver som skal løses og som jeg må ha tett oppfølging av, inntil min etterfølger tar over. De siste etableringene, AAP, pensjon, oppfølging av sykmeldte. Bedre arbeidsmiljø. Bedre internkontroll. Og aller viktigst: Bedre service til brukerne. Disse oppgavene vil jeg selvsagt følge opp for fullt så lenge jeg sitter i stillingen.

- Det er en klok avgjørelse, mener leder i arbeids- og sosialkomiteen.

Les også: - NAV har gått fra vondt til verre