Cirka klokken 17 startet arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) en pressekonferanse om krisen i Nav.

Har du problemer med NAV? Ta kontakt med oss på tips@nettavisen.no.

Beholder vikarer
Andersen har på forhånd varslet at han vil komme med nye tiltak for å løse krisen.

Les også: Halvt års ventetid for barnebidrag

- Vi skal videreføre driften i Nav med det antall ansatte som er i dag, sa Andersen på pressekonferansen.

Foreløpig har Andersen presentert disse tiltakene:

** Midlertidige stillinger som ble tilført Nav i fjor (320 stillinger, red.anm.) beholdes.

** En del av endringene som følger med Nav-reformen blir utsatt.

** Den varslede stortingsproposisjonen om Nav legges fram senest 20. mars

- Nav bestemmer hvor
Andersen opplyser at det blir opp til Navs ledelse å bestemme hvor ressursene skal settes inn.

– Det viktigste nå er å sikre at Arbeids- og velferdsetaten i en situasjon med sterkt stigende arbeidsledighet klarer å utbetale alle livsoppholdsytelser innen fastsatte frister. Derfor kan jeg nå berolige Arbeids- og velferdsetaten og dens brukere med at etaten samlet sett får beholde den bemanningen den hadde ved inngangen av dette året, sier Andersen.

Søndag varslet Andersen at han vil utsette deler av Nav-reformen, som et tiltak for å bedre situasjonen i Nav.

Det skjer etter en uke hvor Andersen har vært på ferie i Egypt. Opposisjonen raste og mente Andersen var på kant med Grunnloven.