Pengene som skulle brukes til redusering av sykefraværet hos bedrifter, ble isteden brukt til utbetaling av blant annet barnetrygd, melder Aftenposten.no.

Nå skal Riksrevisjonen gjennomgå Arbeidslivssentrene i en forvaltningsrevisjon.

- Vi er ferdige med forundersøkelser, og jeg kan bekrefte at vi har valgt å foreta en forvaltningsrevisjon av Nav og arbeidslivssentrene spesielt. Foranalysen viser at det er tilstrekkelig grunn til å fortsette prosjektet, sier Kjell Bildøy i Riksrevisjonen.

Det er tillitsvalgte ved Nav som meldte fra til sitt fagforbund om problemet.

Problemet er tatt opp i brevs form med Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap), og skal drøftes over sommeren.

Øremerkede midler
Navs arbeidslivssenter er kontorer som finnes i hvert fylke og har som hovedoppgave å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og redusere sykefraværet i bedrifter.

Avisen har vært i kontakt med flere personer som jobber med oppfølgingen av IA-avtalen, som sier øremerkede midler til arbeidslivssentrene ikke brukes slik de skal.

Situasjonen mellom Nav og partene skal ha tilspisset seg etter at Nav på et møte med partene i juni ikke kunne gjøre rede for økonomiske disposisjoner på en måte som tilfredsstilte partene. Nav skal forklare seg for partene på nytt i et møte i september.