Arbeidsdepartementet foreslår i ett lovforslag å gi NAV fullmakt til å kontrollere alle som mottar trygd og stønader for å forebygge og avdekke trygdemisbruk. Det skriver aftenposten.no torsdag.

I lovforslaget som er sendt på høring henviser de til at NAV Kontroll i fjor avdekket trygdesvindel for 134 millioner kroner.

NAV fikk i 2009 videre fullmakter gjennom en lovendring i folketrygdloven, som ga NAV adgang til å utveksle informasjon med forsikringsselskaper og til å foreta kontrollbesøk på arbeidsplasser i særlige utsatte bransjer.

I dag er lovverket slik at det må foreligge «rimelig grunn til mistanke» om trygdemisbruk for at NAV skal kunne sjekke vedkommende, men det foreslås nå endret slik at det blir mulighet for kontroll også ved behandling av vanlige stønadssaker og rutinemessig kontroll.

Departementet ønsker i større grad å kunne samkjøre registre på personer med registre hos instanser som Skatteetaten, Brønnøysundsregisteret, Utlendingsdirektoratet, adresseregistre hos Posten og valutaregisteret i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Med det nye forslaget kan i prinsippet alle som mottar stønad fra NAV bli kontrollert ved samkjøring av registre uten at det er mistanke om misbruk.