Neanderthalene kan ha holdt til i Gorhams Hule på Gibraltar inntil for 24.000 år siden. Man har tidligere trodd at arten døde ut for 35.000 år siden, da det moderne menneske gjorde sitt inntog på kontinentet.

- Gorhams Hule er det siste stedet på planeten vi vet at neanderthalene levde, sier professor Clive Finlayson ved Gibraltar Museum til BBC.

Goreham’s hule var trolig et populært tilholdssted for jegere. Klippehulen er godt ventilert og relativt godt opplyst. Ettersom havoverflaten lå lavere var Gibraltar på den tiden omgitt av sletter og ikke vann.

- Professor Chris Stringer fra Natural History Museum I London mener studien viser at det var en rekke årsaker til at neanderthalene døde ut.

- I en årrekke hard et vært vanlig å lete etter én årsak til at neanderthalene døde ut – at vi forplantet oss med dem, utkonkurrerte dem eller utryddet dem. Gibraltar-funnene tyder på en mer komplisert hendelsesrekke, sier han.

Det moderne menneskets inntog har nok vært en årsak, men nyere bevis tyder også på at klimaendringer har spilt en stor rolle.