Gå til sidens hovedinnhold

Nedgang i antall asylsøkere

Siden 2009 har nedgangen vært på nærmere 50 prosent.

Oslo (NTB): Utlendingsdirektoratets statistikk viser at det kom 9.053 asylsøkere til Norge i 2011, mens det året før kom 10.064.

Siden 2009 har nedgangen vært på nærmere 50 prosent.

De fleste søkergruppene viste nedgang, bortsett fra økningen av somaliske asylsøkere på 59 prosent, fra 1.397 personer i 2010 til 2.216 i fjor.

Den gruppen som er gått mest tilbake, er russiske søkere som er gått ned fra 628 til 365.

De største søkergruppene i 2011 var somaliere, eritreere og afghanere, med henholdsvis 2.216, 1.256 og 979 søkere.

Antall enslige mindreårige asylsøkere har holdt seg forholdsvis stabilt siden 2010, med en liten nedgang på tre prosent. 858 enslige asylsøkere oppga å være under 18 år i 2011. Om lag halvparten av disse er fra Afghanistan, mens 19 prosent er fra Somalia. Rundt 86 prosent av de enslige mindreårige som kom er gutter.

I sum har antallet asylsøkere har ned, mens innvilgelsesprosenten er gått opp. 52 prosent av asylsøknadene UDI behandlet i 2011 ble innvilget, mot 41 prosent i 2010.

– Det tyder på at flere av de asylsøkerne som kommer til Norge fyller kravene for flyktningstatus og har et reelt beskyttelsesbehov, sier UDI-direktør Ida Børresen. (©NTB)

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken