(iOslo.no) Oslo bystyre ble i dag fylt opp til randen av hungrige og kriserammede bygg- og anleggsselskaper da kommunen inviterte til møte om kommende prosjekter.

- Det har kommet dobbelt så mange som det vi forventet, dette sier noe om situasjonen i bransjen, sier byrådsleder Erling Lae (H) til iOslo.no.

11,7 milliarder til jul
Det ble i natt kjent at Oslo kommune skulle dele ut kontrakter verdt 11,7 milliarder kroner til bygg- og anleggsbransjen i 2009. Denne bransjen er som kjent i alvorlige problemer etter at finanskrisen brøt ut for alvor. Kontrakter og penger kommer ikke i samme tempo lenger.

Samtidig er det slik at Oslo vokser raskt og trenger kraftige utbygginger i 2009. Og nå kommer de offentlige pengene på bordet.

- I Oslo fødes det barn uavhengig av finanskrisen og de neste fire årene skal vi bygge 57 barnehager med 3000 barnehageplasser for over 3,2 milliarder kroner, og det er bare begynnelsen, sier han.

Jubelstemning
Det var mange store glis å se blant direktører og eiere av selskaper i Oslo bystyrets sal i dag, som fikk en meget hyggelig julegave fra Oslo kommune.

Finansbyråd Stian Berger Røsland (H) poengterer til iOslo.no at det er varene byggebransjen leverer som er hovedsaken her. Men likevel er arbeidsplassene kommunen sikrer en meget viktige - også for inntektene til kommunekassa.

- Det er selvfølgelig viktig for å oss å begrense fallet i sysselsettingen i Oslo, vi lever også godt av skattepengene, sier Røsland.

Gunstig tidspunkt
- Hadde du tatt disse 11,7 milliardene ut av bransjen, hadde det vært veldig annerledes, legger han til.

Det er knyttet liten tvil til at kontraktene fra Oslo kommune kommer på et svært gunstig tidspunkt for denne bransjen. Direktør for forretningsutvikling og kommunikasjon i entreprenørkonsernet NCC, Cecilie Martinsen, er med sine 2100 ansatte i Norge svært lettet da beskjeden kom fra kommunen.

- Det er veldig viktig. Det er ikke så mye mer å si, annet enn at det er positivt. Flere ville ha stått uten jobb uten disse midlene, sier Cecilie Martinsen til iOslo.no.

En god hjelp
Hun mener at kontraktene verdt 11,7 milliarder er en god hjelp, og at mange hender blir aktive fremover.

- Vi er med i konkurransene for de kontraktene, der vi kan være med, sier Martinsen og betegner stemningen i byggebransjen som "nervøs".

I tillegg til barnehager skal det blant annet bygges sykehjem, boliger, rehabilitere bygg og idrettsanlegg og mer. Kommunen understreker at alle som vil være med i konkurransene om kontraktene kommer til å bli fulgt nøye med på når det gjelder sosial dumping, lønninger til de ansatte og andre arbeidsvilkår.

Landsdekkende pakke i januar
26. januar lanserer regjeringen en nasjonal tiltakspakke som inneholder økte bevilgninger til investerings- og vedlikeholdsprosjekter over hele landet.

– Tiltakspakken innebærer en enda sterkere opptrapping av bevilgningene til offentlige bygg og anlegg, og til vedlikeholdsprosjekter. For å få fram gode og målrettede prosjekter er vi i tett dialog med kommuner og ulike statlige virksomheter. For å få best mulig utforming av tiltakene er det også dialog med partene i arbeidslivet og partiene på Stortinget, sa Stoltenberg.

sin redningspakke

Les flere nyheter på iOslo.no