Blir Treholt-saken gjenopptatt? Nei, lød konklusjonen fra Gjenopptakelseskommisjonen torsdag.

Avslag for fjerde gang
Spiondømte Arne Treholt uttrykker skuffelse. For fjerde gang får han avslag på sin begjæring om gjenopptakelse.

- Avgjørelsen har fratatt meg den siste tillit jeg måtte ha til norsk rettsvesen, sier Treholt i en kommentar til Aftenposten.no.

Hovedpersonen selv befinner seg på Kypros.

Enstemmig konklusjon
- Det er ikke funnet holdepunkter for at det er fabrikkert bevis og avgitt falske forklaringer, slik det er påstått, sa kommisjonens leder Helen Sæter på en pressekonferanse torsdag.

Hun bekrefter at kommisjonen har besluttet at straffesaken ikke skal gjenopptas.

Hun sa det har vært diskusjoner underveis, men at konklusjonen er enstemmig.

Klokka 13.30 innledet Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker sin pressekonferanse om spiondømte Arne Treholts sak. Presseoppbudet er stort.

Gjenopptakelseskommisjonen med leder Helen Sæter i spissen holder pressekonferansen i Teatergata 5 og har også lagt ut avgjørelsen og et sammendrag på nettsiden www.gjenopptakelse.no.

Les gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse her

Les kommisjonens svar om innsynsbegjæring her

- Grundig utredning
Sæter innledet med å redegjøre for påstandene om bevisjuks i saken, som blant annet ble framsatt i boka «Forfalskningen» som kom ut i fjor.

- Siden september har kommisjonen gjennomført en grundig utredning. Vi har gjennomført 31 avhør av 29 vitner. Vi har innhentet tre sakkyndigeutredninger av fotomateriale og gjennomgått to tilsvarende utredninger fremlagt av advokat Stabell, sa Sæter.

- Klar nok for oss
Kommisjonens leder sa det omstridte Fornebu-bildet om tapebiten på Treholts koffert, som står sentralt i boka «Forfalskningen», ikke kan tillegges vekt.

- Fornebu-bildet gir ingen støtte for påstandene om bevisjuks, sa Sæter da hun kommenterte det omtalte koffertbildet.

På spørsmål om hvorfor hun ikke ville ha en åpen høring om saken knyttet til påstandene om bevisjuks, svarte Sæter at kommisjonen ikke så det som hensiktsmessig.

- Saken er blitt klar nok for oss gjennom de øvrige utredninger, sa Sæter.

Les også: Stabell krever utsettelse

Dømt for landssvik og spionasje
Det var 20. juni 1985 den tidligere embetsmannen Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han ble benådet i 1992.

Treholt selv har hele tiden sagt at han ikke har vært spion og mener det ikke finnes bevis for dette.

Tre ganger nei til gjenopptakelse
I flere omganger har han og hans advokater søkt å få saken gjenopptatt. Høyesteretts kjæremålsutvalg satte en stopper for dette i 1988 og 1992. I 2008 sa også Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at det ikke var grunnlag for å ta saken opp på nytt.

På en pressekonferanse etter avgjørelsen i 2008 sa Treholt at han ikke ville gjøre nye forsøk på å få saken gjenopptatt. Han forklarte det med den slitasjen saken har vært for ham, venner og familie gjennom alle disse årene.

- Jeg føler at vi nå står ved veis ende i denne saken. Jeg er ikke beredt til å utsette familien for nye påkjenninger, sa han.

Nye avsløringer om pengebeviset
Men i 2010 kom forfatterne av boka «Forfalskningen» med påstander om at det sentrale pengebeviset i Treholt-saken var konstruert i ettertid.

Det førte til at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker 24. september 2010 besluttet å vurdere begjæringen om gjenopptakelse på nytt.

Ulovlig overvåking
I kjølvannet av denne saken hevdet en tidligere spaner i Politiets overvåkingstjeneste også at leiligheten til den da spionmistenkte Treholt og hans kone i Oscarsgate 61 i Homansbyen ble videoovervåket.

Høyesterettsdommeren som ledet kommisjonen som avslørte politiets omfattende overvåking av norsk venstreside, Ketil Lund, bekrefter i fjor overvåkingen av leiligheten, noe som skjedde uten rettslig hjemmel.

Treholt på Kypros
Hovedpersonen selv, Arne Treholt, er ikke i Norge, men hjemme på Kyrpos.

- Jeg vil si at gjenopptakelsekommisjonens avgjørelse har fratatt meg den siste tillit jeg måtte ha til det norske rettsvesen, sier Arne Treholt til Aftenposten.no på telefon fra Kypros, straks etter beslutningen ble fattet.

- På grunnlag av det som det lagt fram av konkrete bevis, så er dette helt klart et gjenopptakelsesgrunnlag. Men når bukken settes til å passe havresekken, så går det gjerne slik det har gjort, sier Treholt.

Arne Treholts advokat Harald Stabell hadde før pressekonferansen torsdag bedt om at kommisjonen ventet med å kunngjøre sin beslutning, siden han og Treholt fikk beskjeden så sent. Stabell fikk beskjed om pressekonferansen via mediene sent onsdag kveld.

Forfattere kan bli saksøkt
Tidligere politietterforskere som er omtalt i boken «Forfalskningen» har varslet søksmål mot forlag og forfattere.

- Nei, jeg tror ikke det kommer noe søksmål mot oss, men hvis det skulle bli en realitet, så ser jeg fram til det, sier forlegger Kjetil Kristoffersen i Publicom til Kampanje.com.

- Etter at vi utga boken har flere eksperter støttet våre påstander. Ytringsfriheten står sterkt og vi har solide beviser. At POT-spaneren snakker om rettssak tror jeg er løskrutt, sier Kristoffersen til Kampanje.