Gå til sidens hovedinnhold

Nekter å punge ut for «Rocknes»

Det tyske rederiet vil begrense sitt erstatningsansvar til 30 millioner.

(iBergen.no) : I dag møter representanter for Staten og det tyske rederiet Hans-Jürgen Hartman MS «Kvitnes» GmbH & Co i Høyesterett, hvor retten skal ta stilling til størrelsen på erstatningsfondet etter «Rocknes»-ulykken 19. januar 2004, hvor 18 mennesker omkom og store deler av Hordalands-kysten ble tilgrist av olje.

Staten har rettet et krav på 134 millioner kroner mot fondet, og ønsker at retten skal sette den øvre grensen for rederiets erstatningsansvar til 90 millioner kroner, slik både Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett har gjort.

Hartman-rederiet krever derimot at grensen settes på 30 millioner kroner, og hevder både tingretten og lagmannsretten har tolket sjøloven feil i henhold til internasjonale konvensjoner som Norge har tiltrådt.

If skadeforsikring var også part i saken, med sitt krav på 500.000 kroner, men har nå inngått forlik med rederiet foran behandlingen i Høyesterett.

– Vi har de samme anførsler i saken som Staten, og det er derfor naturlig at Staten fører prosessen for Høyesterett. Forliket betyr ikke at vi har trukket kravet mot erstatningsfondet, sier advokat Emil Bryhn, som er forsikringsselskapets prosessfullmektige, til iBergen.no.

Kjennelsen fra Høyesterett er ventet i løpet av et par uker.

Les flere nyheter på www.iBergen.no

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album