Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider (LHC) står nå klar til å kollidere partikler i neste uke etter at ingeniører fikset en feil med maskinen, skriver The Times.

LHC koster svimlende 37 milliarder kroner.

Forskerne ved Cern gjennomførte et vellykket forsøk med å sende protonstrålen gjennom den 27 kilometer lange tunnelen onsdag forrige uke. Håpet var å starte med kollisjonene allerede denne uken, men forsøket ble utsatt på grunn av en feil med maskinens kjølesystem.

Big Bang
Hensikten er å sende protonpartikler mot hverandre i en ekstrem høy fart og deretter la de kollidere. Denne kollisjonen vil gjøre det mulig å forske på de små prosessene som fant sted i øyeblikket etter Big Bang.

Forskerne starter forsiktig og de første kollisjonene i neste uke vil kun ha et energinivå som tilsvarer seks prosent av maskinens kapasitet.

Hoggsbosonet

Peter Higgs mente at det såkalte Hoggsbosonet (boson=partikkel red.anm.) sørget for å konsentrere masse ved hjelp av et kraftfelt og dermed virker som et bindeledd som sørger for at all masse bindes og ikke flyr rundt i alle retninger. Kilde: Wikipedia

Neste måned begynner de å sende ut protonpartiklene med 70 prosent av kapasiteten til maskinen. Først da kan de begynne å samle data og starte analysen.

Målet er å gjenskape visse prosesser i universet, og det viktigste eksperimentet vil være å påvise teorien om Higgsboson til Peter Higgs. Higgs er en forsker som utarbeidet en teori om hvordan partikler samler masse (se faktaboks).

(Artikkelen fortsetter under)

Begynte på 1980-tallet
Prosjektet har kostet flere titall milliarder kroner. Prosjektet kom på tegnebordet allerede på 1980-tallet, og konstruksjonen av den underjordiske tunnelen startet for ti år siden.

Men det var først i fjor at den enorme tunnelen sto ferdig. Tunnelen ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, og ligger mellom 50 og 175 meter under jorden.

Protonstrålen som sendes ut i tunnelen stabiliseres ved hjelp av 1600 magneter. Hver magnet veier bortimot 25 tonn.