Gå til sidens hovedinnhold

NHO: Norge kan bli Europas grønne batteri

Strømsparing og flere strømkabler til utlandet er det som skal til.

Norge kan bli Europas grønne batteri, mener NHO. Men det krever en helhetlig energipolitikk – og flere strømkabler til utlandet.

– Norge kan spille en sentral rolle som grønt batteri, som leverer hardt tiltrengt balansekraft til Europa, sier direktør for næringspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Petter Haas Brubakk, til NTB i et nyttårsintervju.

– Men det krever en helhetlig energi- og klimapolitikk. Den må se ulike energikilder i sammenheng, og også se langt ut over Norges grenser, legger han til.

«Oppdrag energi»
Norges framtid som ledende energinasjon er tema for NHOs årskonferanse 9. januar, med «Oppdrag energi» som overskrift.

Konsulentselskapet DNV KEMA har på oppdrag fra NHO laget en analyse av endringene i energisituasjonen i Europa, og hvilke muligheter det gir Norge som energinasjon.

Dersom EU-landene skal nå sine klimamål, krever det en offensiv satsing på fornybar energi. Den er allerede i gang, blant annet i Tyskland.

Men kraftig satsing på solkraft og vindkraft gir et tilsvarende behov for balansekraft, for å ha sikker kraftforsyning også på dager da det er vindstille eller overskyet.

Fleksibel vannkraft
Norsk vannkraft kan spille en nøkkelrolle for å balansere vind- og solkraft, mener NHO. Turbinene kan startes og stoppes på kort varsel. Store magasiner gjør det mulig å lagre energi til vindstille dager.

– Innføringen av elsertifikater vil gi trolig gi oss overskudd på kraft i de nærmeste årene. I tillegg er det påvist et stort potensial for energisparing i eksisterende bygg. Samtidig har Norge halvparten av Europas magasinkapasiteten for vannkraft. Det gir oss et godt utgangspunkt for å spille en rolle som grønt batteri for Europa, sier Haas Brubakk.

Tidsvindu
– Men dersom vi skal spille en slik rolle, må vi være på hugget. Vi har et tidsvindu nå som vi må utnytte for at Norge skal bli en del av løsningen, sier han.

Konkret betyr det flere utenlandskabler og økt overføringskapasitet mellom Norge og Europa, mener NHO.

– Vi har overføringskabler til Danmark og Nederland. Vi bør også få kabler til Tyskland og Storbritannia, sier Haas Brubakk.

Økt overføringskapasitet kan også gi en ny vår for mer kraftintensiv industri i Norge, mener NHO. Norske bedrifter kan kjøpe billig kraft fra Europa når overskuddet der er stort.

– Det kan legge grunnlag for økt produksjon og eksport av «energi i fast form», for eksempel aluminium, sier Haas Brubakk.

Gass og vannkraft
EUs satsing på fornybar energi og overgang fra gass til strøm til oppvarming kan redusere gassforbruket med opptil 30 prosent innen 2030, ifølge Veritas-analysen. Men Haas Brubakk tror ikke økt eksport av norsk vannkraft vil true gasseksporten.

– Både vannkraft og gass er fleksible energibærere, som det vil være stort behov for i overskuelig framtid. Uansett i hvilken grad Europa lykkes med sin fornybarstrategi vil de trenge gass også i fremtiden, dersom de skal kunne nå sine fornybar-mål, sier han.

Dilemmaer
Mange vindkraftplaner i norske fjell og kystområder møter lokal motstand. Naturvernere er også kritiske til satsingen på småkraft, stimulert av elsertifikatene. Skal norsk natur bygges ned for å hjelpe EU å nå sine klimamål?

– Spørsmålet illustrerer dilemmaer i energipolitikken, som igjen understreker behovet for en helhetlig energipolitikk. All energiutbygging gir inngrep i naturen, som må veies opp mot gevinstene. Statsminister Jens Stoltenberg har tidligere erklært at tiden for de store vannkraftutbygginger er over. En helhetlig politikk må veie det opp mot virkningen av mange små utbygginger uten magasinkapasitet, sier han, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk. (NTB)

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken