Gå til sidens hovedinnhold

Ni år for Lommemannen

Ofrene krevde 7,5 millioner kroner i erstatning, men får bare 2,5 millioner. - Han utnyttet barna kynisk, mener retten.

Lommemannen-tiltalte Erik Andersen er i Follo tingrett dømt til ni års forvaring, med en minstetid på seks år.

Andersen er også dømt til å betale erstatning til 66 av de fornærmede guttene i den omfattende overgrepssaken, fra 20.000 til 125.000 kroner til hver. Totalt må han betale 2,5 millioner kroner til ofrene. Dette er imidlertid langt mindre enn kravet, som var på til sammen 7,5 millioner kroner.

I tillegg må han betale saksomkostningene på en halv million kroner.

Han frikjennes for voldtekt mot en ung gutt i 2005, men er i stedet dømt for forsøk på seksuell omgang.

Les hele domsslutnigen her!

- Antallet skjerpende
I dommen påpekes det at tiltalte domfelles for handlinger mot i alt 66 ulike fornærmede over en periode på ca. sju år.

«Antallet fornærmede er uvanlig høyt, og er i seg selv et klart skjerpende moment», står det i dommen, som totalt er på hele 248 sider.

Retten mener antallet i seg selv er et «meget tungtveiende moment» ved straffeutmålingen.

«Det store antallet fornærmede innebærer at tiltaltes handlinger har berørt og fått konsekvenser for svært mange barn og deres familier», står det videre.

De mener det også er skjerpende at de fornærmede var unge gutter, stort sett innenfor aldersgruppen 7-10 år.

«Disse ble valgt fordi tiltalte mente den aldersgruppen var tillitsfull. Slik retten ser det, betyr dette at tiltalte nettopp valgte disse guttene fordi han da hadde størst sjanse for å lykkes med sitt ønske om seksuell omgang», skriver retten.

- Dommen er streng
Andersens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, mener dommen er streng:

- Dommen er streng og den viser at retten mener at det er han som står bak alle disse forholdene, sier Lærum til TV 2 Nyhetskanalen.

Hun sier at Andersen er skuffet over å ha blitt dømt til forvaring, men at det foreløpig er uklart om de vil anke dommen.

- Det må vi snakke om. Vi skal dra til han etterpå, og så får vi diskutere det i den uken som kommer, sier Lærum.

Mandag blir dommen etter Lommemannensaken lest opp i Follo tingrett. Opplesingen startet klokken 09, og er ventet å vare store deler av dagen.

Dommeren startet med å lese domsslutningen, og fortsetter nå med å lese detaljene fra dommen.

- Det kan ikke ses at de fornærmede har noe motiv for å forklare seg usant, sa tingrettsdommer Eirik Vikanes under opplesingen av dommen.

- Utnyttet barna kynisk
58-åringen skal ha fått de unge guttene til å ta i lommene sine, der det var klippet et hull, derav navnet Lommemannen.

Dette mener retten også er skjerpende for straffeutmålingen:

«Retten mener det videre må tilleges vekt i skjerpende retning at tiltalte hadde preparert bukser for bruk til sine handlinger. Dette innebærer når han dro hjemmefra - om ikke akkurat hadde planlagt i detalj - i det minste var på utkikk etter muligheten for og forberedt på å begå handlinger mot unge gutter. I de fleste tilfeller var det således ikke tale om impulshandlinger», står det i dommen.

Tingretten mener Andersen utnyttet barna på en kynisk måte, og at han hver gang brukte en «underfundig fremgangsmåte der han lurte de fornærmede inn i en situasjon som i utgangspunktet hadde fortont seg hverdagslig og uskyldig».

«Hans handlemåte innebar også at de fornærmede selv gjorde ting som medførte at de følte seg lurt, og bidro i mange tilfeller til å øke deres skamfølelse. Tiltalte utnyttet således - på en kynisk måte - barnas vilje til å hjelpe. At tiltalte også lokket med penger, og i mange tilfeller ga guttene penger, er også et moment i den forbindelse», påpeker retten.

- Har skadet seg
Erik Andersen, som var tiltalt for 68 overgrep mot 66 unge gutter, er ikke til stede under mandagens domsavsigelse.

Andersen skal ha opplyst til retten at han er blitt syk.

- Tiltalte er ikke til stede på grunn av sykefravær, sa Vikanes da domsavsigelsen startet mandag morgen.

Lærum opplyser til VG Nett at Andersen har skadet seg og går på sterke medisiner etter å ha blitt operert.

- Han er i såpass dårlig form at han er mest glad for at han kan holde seg i sengen, sier advokaten.

Les også: Sykmeldt før domsavsigelsen

- Jeg er skamfull
Under rettssaken i Follo tingrett tidligere i år, ba Erik Andersen om at retten må tro ham på at han aldri vil forgripe seg igjen.

- Jeg er skamfull over det jeg har gjort. Jeg kommer til å gå i terapi helt til terapeuten kaster meg ut, sa Andersen i retten. Han går i dag i terapi.

Under rettssaken har statsadvokat Per Egil Volledal argumentert for at Andersens erkjennelser i den omfattende saken er langt fra fullstendig.

Andersen har erkjent forhold der politiet har knyttet ham til overgrep gjennom DNA-bevis.

Mange av forholdene, der det ikke finnes tekniske bevis som knytter ham direkte til handlingene, nekter Andersen for. Han har erkjent eller delvis erkjent 16 av forholdene.

Forsvareren, advokat Gunhild Lærum, har gjennom rettssaken poengtert at det ikke finnes én Lommemann, men at det må finnes flere gjerningsmenn som står bak disse overgrepene.

- Gjentakelsesfare
I dommen kommer det fram at retten mener det er stor fare for at Andersen skal begå nye overgrep, og at de derfor gir ham en forvaringsdom.

«Retten er ikke i tvil om at det massive antallet overtredelser, diagnosen og hans handlemåte overfor og interesse for unge gutter over lang tid innebærer at det foreligger en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå nye alvorlige seksualforbrytelser», skriver Follo tingrett i dommen.

Det påpekes videre at Andersen nå går til behandling, og at det er snakk om et behandlingsperspektiv på flere år, «hvor utfallet og effekten fortsatt er beheftet med betydelig usikkerhet».

Les også: «Lommemannens» hus solgt

Rettssaken mot Andersen varte i fem måneder, og ble avsluttet den 12. april.

Statsadvokaten la ned påstand om forvaring i ni år for 58-åringen, med en minstetid på seks år - altså akkurat det samme som dommen fra tingretten.